Ydych chi'n gwybod beth yw anghenion cymdeithasol y bod dynol? Rydyn ni'n dangos i chi!

A yw'r awydd i ffitio i mewn i grŵp cymdeithasol yn wirioneddol angen? Er y gallem feddwl yn y lle cyntaf ei fod yn ddibwys, mae addasu mewn gwirionedd a'r ymdeimlad o berthyn gyda'n cyfoedion yn rhan o ddatblygiad hanfodol yr unigolyn. Er bod llawer yn credu bod anghenion yn cael eu diffinio ar sail y gofynion hynny sy'n hanfodol i gynnal bywyd, hynny yw, y rhai sy'n cyflawni swyddogaeth hanfodol: fel anadlu, bwyta neu gysgu, mae'n bwysig egluro bod lles emosiynol bod dynol cael ei weld yn cael ei ddylanwadu gan angen am anwyldeb, derbyn ac adnabod.

Angen yw awydd sy'n sylfaenol i lesFelly, rhaid ei fodloni, gan y bydd methu â gwneud hynny yn arwain at ganlyniadau negyddol amlwg, fel camweithrediad parhaus neu hyd yn oed farwolaeth yr unigolyn. A allwn ni farw os ydym yn esgeuluso angen o natur gymdeithasol? Mewn gwirionedd wrth bennu achosion ein marwolaeth, ni fyddai unrhyw feddyg yn dod i'r casgliad yn ei adroddiad "marwolaeth oherwydd amddifadedd emosiynol a / neu gamweinyddu cymdeithasol" ond mae'n rhaid i ni gofio bod gan gyflwr meddwl berthynas gref â chymhelliant a hunan-barch, a phan fydd digalonni yn cyrraedd lefelau cronig gallwn ddatblygu afiechydon sy'n effeithio ar ein lles meddyliol a chorfforol, gan ddatblygu patholeg sydd mewn achosion eithafol yn arwain at farwolaeth.

Nodweddion angen cymdeithasol

Dywedir mai angen yw'r mynegiant o'r hyn y mae bodolaeth yn gofyn amdano sy'n anhepgor ar gyfer ei gadwraeth a'i ddatblygiad, o safbwynt seicolegol, fe'i diffinnir fel teimlad sy'n gysylltiedig â diffygion, a gyfansoddir yn y grym ysgogol sy'n cymell yr unigolyn i weithredu ac ymdrechion i atal y methiant hwnnw. Anghenion cymdeithasol Maent yn dystiolaeth o gymhlethdod y bod dynol, nad yw ei les yn cael ei bennu mewn un ardal, ond yn hytrach mae ganddo gymeriad annatod. Mae anghenion yn elfennau sy'n gynhenid ​​i'r rhywogaeth ddynol ei hun, sy'n amlygu pob math o anghenion posibl. Nodweddir anghenion cymdeithasol gan:

 • Peidio â chael eu creu, sy'n golygu nad ydyn nhw'n gynnyrch awydd gwag. Mae'r rhai o fath cymdeithasol yn dangos y rhan honno o'n system sy'n cael ei bodloni trwy gyswllt â'n cyfoedion.
 • Nhw sy'n pennu hunaniaeth yr unigolyn.
 • Mae cysylltiadau a mecanweithiau perthynas yn cael eu pennu gan ffactorau diwylliannol, a chan amodau a gynhyrchir gan yr amgylchedd. Maent yn ddiderfyn, unwaith y byddwn yn bodloni un, mae rhai newydd yn datblygu.
 • Mae ei ddwyster yn amrywiol, ac mae'n dibynnu ar yr ysgogiad.

Mathau o anghenion cymdeithasol

Wedi'i bennu gan y gallu i ryngweithio â'r amgylchedd, gellir rhannu'r anghenion hyn yn seiliedig ar brosesau meddyliol ar lefel y llabed flaen fel a ganlyn:

Awydd i berthyn: Bod yn rhan o ddiwylliant, datblygu defodau ac arferion fel aelod o genedl neu grŵp ethnig. Byddwch yn rhan o grŵp cymdeithasol, academaidd. Perfformiwch gamau sy'n gwneud i chi gael eich adnabod fel rhan o rywbeth sy'n cael ei ddiffinio fel rhan o fod, oherwydd iddo gael ei fewnoli fel hyn, mae hyn yn ffurfio'r awydd i berthyn, sy'n cynhyrchu boddhad, diogelwch a sefydlogrwydd mawr yn yr unigolyn.

Cariad: Mae cariad yn egni pwerus, mae'n deimlad â gwefr emosiynol gref sy'n helpu'r bod dynol i ddatblygu'n ddiogel. Mae'n deimlad penderfynol yn hapusrwydd yr unigolyn, ac felly mae'n gyfystyr â'i les. Mae seicolegwyr wedi penderfynu bod y berthynas affeithiol â'u cyfoedion yn cael ei rhoi gan berthynas unigolyn â'i fam, sef y ffynhonnell gariad gyntaf y daw'r babi i gysylltiad â hi.

Derbyn: Mae'n gyfystyr â'r farn sydd gan eraill am yr unigolyn, ac mae ganddo gysylltiad agos â thafluniad yr hunan-gysyniad, ac ymateb yr amgylchedd arno. Pan fydd yr unigolyn yn teimlo ei fod yn cael ei wrthod, gallant ddatblygu teimladau o ansicrwydd, annigonolrwydd a phryder, sy'n cyfyngu ar eu lles.

Gall diffygion yn yr agwedd hon arwain at anhwylderau emosiynol fel: anorecsia, bwlimia, pyliau o bryder a seicos amrywiol.

Teulu: Dyma galon ein datblygiad, mae'n ffurfio'r grŵp o bobl yr ydym yn unedig â hwy trwy gysylltiadau affeithiol a math o waed, felly, nid yn unig mae profiadau yn elfen o undeb, ond mae cysylltiadau genetig yn penderfynu yn yr ymddangosiad hwn hefyd. Mae'r angen i fod yn rhan o un wedi bod yn gysylltiedig â'r awydd i berthyn lawer gwaith.

Ffrindiau: Mae cyfeillgarwch yn ein huno â phobl nad oes gennym gysylltiadau genetig â nhw, ond yn hytrach rydym yn gysylltiedig â nhw gan gysylltiadau personol. Rydym yn datblygu affinedd ac empathi gyda'r bobl hyn, ac maen nhw'n dod yn elfennau o ymddiriedaeth a chefnogaeth.

Cydnabyddiaeth: Mae'n un cam arall yn yr angen i dderbyn. Nid yw'r awydd am gydnabyddiaeth yn fodlon â hyn, mae'n mynd ymhellach, yn ceisio edmygedd a gwerthfawrogiad o rinweddau ar ran ei grŵp cymdeithasol.

Mesur angen cymdeithasol

Pa mor angenrheidiol yw datblygiad y bod dynol mewn maes cymdeithasol penodol? Gan ein bod yn wyddoniaeth ddyneiddiol, mae'n gymhleth sefydlu mecanwaith penderfynu manwl gywir sy'n ein galluogi i gael gwybodaeth am raddau'r angen y mae'r ffactorau rhyngweithio hyn yn ei gynrychioli. Ar gyfer hyn, rydym wedi gweithio trwy ddefnyddio dangosyddion cymdeithasol, y bwriedir iddynt ddisodli cysyniadau gydag un neu fwy o fesurau, gan roi diffiniad mwy gweithredol iddo; Dyna pam mae'r dangosyddion hyn yn fesur uniongyrchol o lesiant sy'n hwyluso sefydlu dyfarniadau am brif agweddau cymdeithas a'r ffordd oddrychol y mae pobl yn byw, trwy fesur neu ddisgrifiad o nodweddion sefyllfa, eu cydberthynas a'u newid. Mae'r dangosyddion hyn o anghenion cymdeithasol o ddau fath:

 • Dangosyddion allanol: Dyma'r symptomau y gellir eu pennu trwy arsylwi ffactorau ymddygiad allanol. Cyfansoddi mesur o'r sefyllfaoedd a'r ffenomenau y gellir eu gwirio trwy dystiolaeth. Yn y bôn mae'n seiliedig ar greu cysyniadau yn seiliedig ar ffeithiau y gellir eu gwirio.
 • Dangosyddion yn seiliedig ar ganfyddiadau mewnol: Maent yn ystyried barn, straeon neu ddisgrifiadau pobl yn eu paramedrau mesur, gan ymyrryd yn agored â'u canfyddiadau o'r digwyddiad, nad ydynt efallai'n cytuno â'r ffeithiau. Mae llawer o wyddonwyr yn credu, er mwyn dod i gasgliad gwir, yn seiliedig ar oddrychedd, bod angen ymgynghori â gwahanol ffynonellau, eithrio tystiolaethau sydd ymhell o'r canfyddiad ar y cyd (nid heb werthuso'n gyntaf yr amodau a gododd y canfyddiad hwnnw ymhell o'r cymedr) .

Ar hyn o bryd, mae rhan fawr o'r astudiaethau ar y pwnc hwn yn cytuno bod y ddau fath o ddangosydd yn gyflenwol ac yn werthfawr, gan eu bod yn ymateb i amlddimensiwn realiti cymdeithasol.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)