Cyniciaeth: sut mae pobl yn gwenwyno eu meddyliau

wyneb sinigiaeth

Mae sinigiaeth yn eithaf presennol yn y gymdeithas heddiw, ond mae angen ei adnabod er mwyn osgoi cael eich gwenwyno gan eich meddyliau. Bydd person sinigaidd bob amser yn gwybod beth i'w ddweud pan fydd yn rhaid i eraill ddatrys y broblem, ond ni fyddant yn gallu codi bys mewn gwirionedd. Maent hefyd fel arfer yn bobl goeglyd sy'n ceisio dangos eu hunain yn ddeallusol uwchraddol na phobl eraill.

Mewn gwirionedd maent yn cuddio eu diffyg sylfaen foesol neu foesegol y mae eu hymddygiad yn seiliedig arni. Maen nhw'n ceisio twyllo ac yn ei chael hi'n anodd cyfaddef eu bod nhw'n anghywir. Maen nhw'n defnyddio coegni a hiwmor du i osgoi canlyniadau eu hymddygiad, yn y tymor byr o leiaf.

Peryglon sinigiaeth

Dilynodd astudiaeth yn 2009 a gyhoeddwyd ar ahajournals.org fwy na 97.000 o fenywod a dangosodd fod gan ferched a oedd yn fwy optimistaidd gyfraddau is o glefyd coronaidd y galon, marwolaethau sy'n gysylltiedig â chanser, ac yn y pen draw, llai o farwolaethau. I'r gwrthwyneb, roedd gan ferched â'r personoliaethau mwyaf pesimistaidd a sinigaidd gyfraddau uwch o'r salwch a'r marwolaeth hyn. Pan feddyliwn fod y gelyniaeth ac mae negyddiaeth yn amodau sy'n peryglu bywyd, mae'r nod o fod yn llai sinigaidd hyd yn oed yn fwy hanfodol.

eicon sinigiaeth

Mae sinigiaeth yn rhan o osgo amddiffynnol rydyn ni'n ei fabwysiadu i amddiffyn ein hunain. Fel rheol mae'n cael ei sbarduno pan rydyn ni'n teimlo'n brifo neu'n ddig am rywbeth, ac yn lle delio â'r emosiynau hynny'n uniongyrchol, rydyn ni'n caniatáu iddyn nhw wanhau ac ystumio gwir bersbectif pethau. Pan ddown yn sinigaidd tuag at rywbeth, gallwn ddechrau llosgi ffiws crac tân yn araf. Gall droi o rywbeth sydd ychydig yn eich cythruddo i ddechrau bod ag agwedd elyniaethus yn barhaus ... aRydych chi'n goleuo'r ffiws ac mae'r powdr yn ffrwydro.

Mae'r geiriadur yn gwneud ei ystyr yn glir: "Agwedd y person sy'n gorwedd yn ddigywilydd ac yn amddiffyn neu'n ymarfer mewn ffordd ddigywilydd, ddigywilydd ac anonest rhywbeth sy'n haeddu anghymeradwyaeth gyffredinol."

Pryd mae sinigiaeth yn ymddangos

Mae sinigiaeth yn aml yn codi pan fydd emosiynau neu ganfyddiadau negyddol sydd gennym ohonom ein hunain yn cael eu cyfeirio tuag at y bobl o'n cwmpas. Mae llawer o'r emosiynau sinigaidd yn codi pan rydyn ni'n teimlo'n fregus a / neu gyda hunan-barch isel ac rydyn ni'n anymwybodol eisiau amddiffyn ein hunain. Yn yr eiliadau pan fyddwn yn teimlo'n fregus ac yn digalonni, rydym yn llawer mwy tebygol o ymateb trwy galedu ein hunain a bod yn amddiffynnol, hyd yn oed os mai ffasâd yn unig ydyw.

Gall tueddiad cynyddol i sinigiaeth fod yn arwydd sicr ein bod yn canolbwyntio ar ein hunain, gan fod yn rhy hunan-ganolog. Pan fyddwn yn mynd i mewn i'r cyflwr meddwl hwn, rydym yn aml yn gweld y rhai o'n cwmpas trwy'r un hidlydd beirniadol, ond mewn gwirionedd mae'n gweld ein hunain yn taflunio. Mae fel llais mewnol rhy feirniadol.

merch â sinigiaeth

Efallai y byddwch chi'n barnu'ch hun yn hallt ond rydych chi'n rhagamcanu'r beirniad mewnol hwnnw i'r bobl o'ch cwmpas. Efallai y byddwch chi'n dechrau gweld rhywun rydych chi'n ei garu am ei ddiffygion yn unig heb dosturio wrth eu brwydrau mewnol, er enghraifft.

Oherwydd bod agweddau sinigaidd ac amheus yn creu hidlydd negyddol yr ydym yn arsylwi ar ein hamgylchedd drwyddo, pan ydym yn y cyflwr hwn, rydym yn tueddu i golli allan ar y llawenydd mewn bywyd. Rydym yn ymroi i feddylfryd "ni yn eu herbyn" sy'n ein gwthio yn erbyn person neu grŵp penodol. Pan fyddwn yn gwneud hyn, mae'n werth gofyn i ni'n hunain, 'Safbwynt pwy ydyw? Ai dyma sut rydw i'n teimlo mewn gwirionedd, neu a ydw i'n gorymateb yn seiliedig ar hen deimladau o'm gorffennol? "

Nid yw'r cysylltiadau hyn bob amser yn hawdd i'w gwneud, ond yn aml iawn, mae ein hagweddau sinigaidd yn adlewyrchu agweddau ffigurau dylanwadol o'r gorffennol. Gall yr agweddau beirniadol yr ydym yn agored iddynt yn gynnar mewn bywyd, p'un a ydynt wedi'u cyfeirio tuag atom ein hunain neu tuag at bobl eraill, lunio'r ffordd yr ydym yn edrych ar bobl wrth inni dyfu i fyny. Mae digwyddiadau sy'n gwneud inni deimlo'n agored i niwed, yn brifo neu'n ddig yn aml yn sbarduno'r ymatebion oesol ac yn aml sinigaidd hynny. Fel oedolion, ein cyfrifoldeb ni yw gwahanu'r agweddau hyn oddi wrth ein rhai ni a gwahaniaethu oddi wrth ddylanwadau dinistriol cynnar, er mwyn peidio â gwneud niwed emosiynol i eraill, nac i ni ein hunain.

Mae bod yn bositif yn bet mwy diogel

Mae teimladau cadarnhaol mewn gwirionedd yn ein gwneud ni'n fwy gwydn wrth wynebu amgylchiadau negyddol. Felly'r cwestiynau y dylech chi eu gofyn i chi'ch hun yw: "Beth am geisio'r gorau mewn pobl?", "Pam ydyn ni'n gwneud i'n hunain ddioddef am y methiannau mewn eraill?", "Sut allwn ni roi'r safbwyntiau sinigaidd a dinistriol a beirniadol o'r neilltu. agweddau sy'n ein harwain ar droell tuag i lawr? "

bwlb golau sinigaidd a bwlb golau pesimistaidd

Nid yw osgoi sinigiaeth yn golygu osgoi'r emosiynau maen nhw'n eu teimlo. Nid yw'n ymwneud â bod yn ffug gyda'r amgylchedd. Yn hytrach, mae'n ymwneud â lliniaru ein dioddefaint ein hunain trwy ddelio ag emosiynau yn uniongyrchol heb ganiatáu iddynt liwio'r lens yr ydym yn edrych arni trwy'r byd. Deall eich emosiynau eich hun A dod o hyd i atebion os ydyn nhw'n gwneud i ni deimlo'n ddrwg yw'r ffordd orau i osgoi sinigiaeth a chael perthynas iach â'r un eich hun ac ag eraill. Mae'n bwysig cydnabod ein hemosiynau a chaniatáu i'n hunain eu teimlo'n llawn. Yna gallwn ni benderfynu sut rydyn ni am weithredu.

Yn lle gadael i sylwadau beirniadol neu hel clecs am rywun rydyn ni'n teimlo ein bod ni'n cael ein cythruddo, gallwn ni feddwl am yr hyn sy'n achosi ein hymatebion sinigaidd. Ydyn ni'n rhagamcanu ein hunan-ymosodiadau? Ydyn ni'n profi poen neu ddicter? Wedi hynny mae'n syniad da siarad â rhywun arall am y teimladau hynny, neu o leiaf gydnabod y teimladau tuag atom ein hunain. Os rhowch sinigiaeth o'r neilltu, ni fyddwch yn amharu ar eich profiad.

Pan allwn deimlo'n ddiogel yn ein hunain, gallwn fynegi tosturi tuag at eraill yn well heb syrthio i wenwyn sinigiaeth. Gallwn ddechrau trwy gydnabod bod pawb yn cael trafferth. Yn aml pan fydd person yn gwneud rhywbeth sy'n ein brifo, mae'n gweithredu o safle amddiffynnol ac yn brifo'i hun. Efallai bod gan rai pobl nodweddion gwaeth nag eraill, ond mae gan bob un ohonynt ddiffygion.

Dangos tosturi tuag at eraill a chi'ch hun

La tosturi mae'n gofyn am gyfuniad unigryw o dderbyn bod gan bob un ohonom feddyliau sy'n meddwl yn wahanol, tra hefyd yn sylweddoli ein bod ni i gyd yn yr un cwch, ein bod ni i gyd yn cael ein brifo yn ein ffordd ein hunain. Gwrthweithio sinigiaeth trwy ganiatáu inni deimlo ein dicter, ein poen neu ein rhwystredigaeth heb ddod â'r teimladau hyn i le tywyll sy'n ein brifo ni a'r rhai sy'n agos atom mewn ffordd dywyll.

Chi yw eich meddwl ac rydych chi'n creu'r byd rydych chi'n byw ynddo. Os ydych chi'n meithrin tosturi yn lle sinigiaeth, byddwch chi'n teimlo'n well ac yn byw'n llawnach. Byddwch chi'n dechrau teimlo'n agosach at y bobl sy'n agos atoch chi a byddwch chi'n teimlo'n fwy bodlon â'ch hun a chyda'r bywyd rydych chi'n ei arwain. Bydd agweddau dinistriol yn rhywbeth o'r gorffennol. 


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)