Strategaethau didactig i ddysgu dysgu

dysgu astudio

Mae astudio yn angenrheidiol mewn bywyd er mwyn symud ymlaen. Nid yw'n hawdd astudio ac mae angen ei ddysgu. Yn ysgolion heddiw maen nhw eisiau i fyfyrwyr ddysgu ond nid ydyn nhw'n eu dysgu sut i wneud hynny, mae hon yn broblem fawr oherwydd mae llawer o'r myfyrwyr hyn o'r farn bod rhywbeth o'i le ar eu cof. Nid oes unrhyw beth o'i le ar atgofion myfyrwyr mewn gwirionedd, mae'n rhaid iddynt ddysgu astudio cyn gwneud hynny. Mae mor sylfaenol â hyn, ond yn anffodus yn y system addysg, mae'n angof. Mae llawer yn cyrraedd y brifysgol heb wybod sut i astudio yn iawn.

Mae'n angenrheidiol gwybod pa strategaethau sydd orau i bob myfyriwr oherwydd ni fydd pob un yn gweithio yr un peth ar gyfer pob un ohonynt. Mae gan bob unigolyn ffordd wahanol o ddysgu a rhythm sy'n briodol i'w berson, rhywbeth y mae'n rhaid ei barchu. Dylai pobl wybod beth sy'n rhaid iddyn nhw ei wneud i astudio yn well a dod o hyd i'r ffordd i'w wneud sydd fwyaf cyfforddus iddyn nhw beth bynnag.

Yn ddelfrydol, dylai athrawon ymgorffori'r dulliau hyn yn eu dosbarthiadau i ddysgu myfyrwyr i'w defnyddio ar eu pennau eu hunain, fel hyn bydd ganddynt gyfle gwell i ddwyn i gof y deunydd dysgu. Yn y modd hwn y myfyrwyr byddant yn gallu mewnoli'r cynnwys dysgu yn well a phan fydd yn rhaid iddynt sefyll prawf neu arholiad gallu ei oresgyn yn llwyddiannus heb anghofio'r hyn a ddysgwyd yn ddiweddarach.

dysgu i ddysgu

Arddangos

Daw cysyniadau academaidd yn fyw fel profiadau dysgu gweledol a ymarferol, gan helpu myfyrwyr i ddeall sut mae addysg yn cael ei chymhwyso yn y byd go iawn. Mae enghreifftiau o hyn yn cynnwys defnyddio'r bwrdd gwyn rhyngweithiol lle gallant ddangos lluniau, clipiau sain, fideos ... Gellir annog myfyrwyr hefyd i fynd allan o'u seddi gydag arbrofion ystafell ddosbarth a theithiau maes.

Dysgu cydweithredol

Mae angen cymell myfyrwyr gallu cymysg i weithio gyda'i gilydd trwy hyrwyddo gweithgareddau dosbarth cyfan neu grwpiau bach. Trwy fynegi eich syniadau ar lafar ac ymateb i fwydydd eraill. Bydd hyn yn gwneud mae myfyrwyr yn datblygu hunanhyder a byddant hefyd yn gwella eich sgiliau cyfathrebu a meddwl beirniadol sy'n hanfodol i fywyd.

Mae datrys posau mathemateg, cynnal arbrofion gwyddoniaeth, a braslunio yn ddim ond ychydig o enghreifftiau o sut y gellir ymgorffori dysgu cydweithredol mewn gwersi ystafell ddosbarth.

Ymchwil

Gofynnwch gwestiynau sy'n ysgogi'r meddwl sy'n ysbrydoli'ch myfyrwyr i feddwl drostynt eu hunain a dod yn ddysgwyr mwy annibynnol. Mae annog myfyrwyr i ofyn cwestiynau ac ymchwilio i'w syniadau eu hunain yn eu helpu i wella eu sgiliau datrys problemau yn ogystal â chael dealltwriaeth ddyfnach o gysyniadau academaidd. Mae'r ddau ohonynt yn sgiliau bywyd pwysig.

dysgu astudio

Gall ymholiadau fod yn seiliedig ar wyddoniaeth neu'n seiliedig ar fathemateg, er enghraifft, "Pam mae fy nghysgod yn newid maint?" neu "A yw swm dau odrif bob amser yn eilrif?" Fodd bynnag, gallant hefyd fod yn oddrychol ac annog myfyrwyr i fynegi eu safbwyntiau unigryw, er enghraifft, "Oes rhaid i'r cerddi odli?" neu "A ddylai pob myfyriwr wisgo iwnifform?"

Dysgu sut i astudio amser

Mae gormod o fyfyrwyr yn aros tan y noson cyn arholiad i'w astudio. Yn yr un modd, mae athrawon yn aml yn aros tan y diwrnod cyn prawf i adolygu. Pan fydd nifer ddigonol o fyfyrwyr yn sgorio'n dda ar yr arholiad, mae'n ymddangos eu bod wedi dysgu'r deunydd. Ond ychydig wythnosau'n ddiweddarach, mae'r rhan fwyaf o'r wybodaeth honno wedi diflannu o feddyliau'r myfyrwyr. Ar gyfer dysgu sy'n para'n hirach, dylid astudio mewn talpiau llai dros amser.

Bob tro y byddwch chi'n gadael ychydig o le, rydych chi'n anghofio ychydig am y wybodaeth, ac yna rydych chi'n ei dysgu eto. Mae'r anghofio hwnnw mewn gwirionedd yn eich helpu i gryfhau'ch cof. Mae'n wrthun, ond mae angen i chi anghofio ychydig ac yna'ch helpu chi i'w ddysgu trwy gofio eto.

Gall athrawon helpu myfyrwyr i gymhwyso'r strategaeth hon trwy eu helpu i greu calendr astudio i gynllunio sut y byddant yn adolygu'r pytiau cynnwys a thrwy ffurfio talpiau bach o amser dosbarth bob dydd i'w hadolygu. Yn y ddau achos, cynlluniwch i gynnwys cysyniadau cyfredol a deunydd a ddysgwyd o'r blaen - mae llawer o athrawon yn gwybod bod hyn yn "droellog."

Amgodio deuol

Mae hyn yn golygu cyfuno geiriau ac elfennau gweledol. Pan gyflwynir gwybodaeth i ni, yn aml mae rhyw fath o weledol yn cyd-fynd ag ef: delwedd, siart neu graff, neu drefnydd graffig. Pan fydd myfyrwyr yn astudio, dylent ei gwneud hi'n arferiad i roi sylw i'r lluniau hyn a'u cysylltu â'r testun trwy egluro'r hyn maen nhw am ei ddweud yn eu geiriau eu hunain. Yna gall myfyrwyr greu eu delweddau eu hunain o'r cysyniadau maen nhw'n eu dysgu. Mae'r broses hon yn atgyfnerthu cysyniadau yn yr ymennydd trwy ddau lwybr gwahanol, gan hwyluso adferiad diweddarach.

Astudio yn y dosbarth

Wrth siarad am ddelweddau nid oes rhaid iddo fod yn unrhyw beth penodol, mae'n dibynnu ar y mathau o ddeunyddiau y gallai fod yn ffeithlun, stribed cartwn, diagram, trefnydd graffig, llinell amser, unrhyw beth sy'n gwneud synnwyr i chi, cyhyd. fel pan rydych chi'n cynrychioli'r wybodaeth mewn ffordd gyda geiriau a gyda lluniau.

Nid yw hyn ar gyfer myfyrwyr sy'n dda am arlunio yn unig. Nid yw'n ymwneud ag ansawdd y llun. Mewn gwirionedd dim ond cynrychiolaeth weledol sydd ei hangen arno i gynrychioli dysgu. Yn y dosbarth, yn rheolaidd, mae'n syniad da cyfeirio sylw myfyrwyr at ddelweddau gweledol a ddefnyddir mewn gwerslyfrau, ar wefannau, a hyd yn oed yn eu sioeau sleidiau eu hunain.

Mae angen i chi gael myfyrwyr i ddisgrifio'r delweddau i'w gilydd a gwneud cysylltiadau â'r hyn maen nhw'n ei ddysgu. Yna gellir gofyn i fyfyrwyr greu eu delweddau eu hunain o'r cynnwys i'w atgyfnerthu ymhellach. Atgoffwch y myfyrwyr i gynnwys diagramau, brasluniau, a chreu trefnwyr graffig wrth astudio gartref.

Heblaw hyn i gyd, Rhaid i fyfyrwyr hefyd ddysgu astudio trwy strwythuro'r wybodaeth trwy danlinellu'r testun a gwahanu'r syniadau pwysicaf oddi wrth y rhai lleiaf pwysig. Ad-drefnwch y wybodaeth mewn diagramau er mwyn ei chofio yn ddiweddarach a gwneud crynodebau heb edrych ar y cynnwys i wybod beth maen nhw wedi'i ddysgu o'r wers mewn gwirionedd a nodi'r cynnwys gwannaf yn eu meddwl i'w atgyfnerthu.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)