Sut i fynegi'ch hun yn well? 7 awgrym i wneud i chi ddeall

Bydd mynegi eich hun yn dda yn hawdd os ydych chi'n ymarfer gyda rhywun

Mynegi'ch hun yn dda yw'r grefft o gysylltu ag eraill. Efallai eich bod chi'n hoffi siarad ag eraill ond rydych chi'n cael problemau wrth fynegi'ch hun yn dda, felly rydyn ni'n mynd i esbonio sut i fynegi'ch hun yn well, gan roi 7 awgrym i chi i wneud i chi ddeall. Mae yna bobl sydd, pan fyddant yn mynegi eu hunain, yn ymddangos yn gwneud hynny'n naturiol, ond mewn llawer o achosion maent wedi dysgu gwneud hynny er mwyn bod yn llwyddiannus yn eu deialog. Mae angen canolbwyntio ar fynegi'ch hun yn dda a rhoi sglein ar rai meysydd lle gallwch fethu.

Mae iaith gywir yn ein helpu i egluro a deall pethau. Yn y modd hwn rydym yn dod yn ymwybodol o'r neges sydd i'w throsglwyddo a'r un a dderbynnir, gyda gwybodaeth bendant. Gallwn addasu ein hiaith i'r amgylchiadau presennol, ond mae mynegiant yn hanfodol er mwyn osgoi dryswch wrth ddeialog neu gamddehongli pethau.

Awgrymiadau i fynegi'ch hun yn well a gwneud i'ch hun ddeall

Mae'n gyffredin eich bod weithiau'n gwneud camgymeriadau yn yr ymadrodd a phan fyddant yn digwydd, gall greu dryswch yn yr anfonwr a'r derbynnydd. Efallai y bydd negeseuon sy'n anodd eu deall a'u deall, a dyna pam mae mynegiant mewn deialog mor bwysig. Nesaf, rydyn ni'n mynd i roi rhai awgrymiadau i chi fel y gallwch chi fynegi'ch hun yn well a gwneud i'ch hun ddeall yn llwyddiannus. Os oes gennych broblemau lleferydd fel arfer, peidiwch â cholli manylion a rhowch y pwyntiau canlynol ar waith yn eich beunyddiol.

Siarad yn arafach

Mae hyn yn hanfodol er mwyn cael mynegiant da: siarad yn arafach. Felly byddwch chi'n ei gwneud hi'n gliriach a byddwch chi'n meddwl yn well yr hyn rydych chi am ei ddweud. Nid yw'n cynnwys cymryd llawer o seibiannau, ond siarad yn arafach ond ar yr un pryd gallwch gael deialog gytûn a dealladwy.

Ymarfer drosodd a throsodd ac ychydig ar y tro bydd yn dod allan yn naturiol. Pan fyddwch yn arafu eich araith nid oes rhaid iddo fod yn beth drwg i'ch gwrandawyr os gwnewch hynny'n iawn. Bydd yn rhoi awdurdod i chi yn eich araith a byddwch yn gallu mynegi eich neges gyfan yn well.

Gallwch chi fynegi'ch hun yn well trwy ymarfer gyda rhywun rydych chi'n ymddiried ynddynt

darllen mewn llais uchel

Unwaith ymhen ychydig, mae'n syniad da darllen yn uchel. Mae'n ffordd i addysgu'ch llais a chaffael y gallu i siarad yn well. Bydd gwneud ymarferion darllen yn uchel yn eich helpu i siarad yn iawn a mynegi eich hun yn well. Rhy byddwch yn ysgogi dychymyg a chreadigrwydd gwella eich rhuglder geiriol a hefyd gwella eich gallu emosiynol.

Anadlwch yn dda i fynegi'ch hun yn well

Os anadlwch yn dda byddwch yn dysgu siarad yn well. Mae'n ffordd arall o addysgu'ch llais a chynnal y naws a'r rhythm cywir trwy'r amser. Mae yna dechnegau anadlu bydd hynny'n caniatáu ichi wella yn yr agwedd hon a gallu mynegi eich hun ar lafar yn y ffordd orau bosibl.

Gosodwch y llais

Y weithred hon yw gweithred ac effaith mewnforio sain eich llais gan eich cortynnau lleisiol. Trwsiwch y llais ar eich cortynnau lleisiol a gadewch i'r sain ddod allan yn unig. Fel hyn, bydd yn haws y gallwch wneud i'ch llais gyseinio trwy'r daflod feddal neu'r daflod feddal.

Fe'i gelwir yn fewnforio oherwydd bod exhalation yn cael ei ddefnyddio i gynhyrchu'r sain i'r eithaf a chyda'r ymdrech leiaf. Bydd gennych gyfrol lais ragorol heb straenio'ch hun na brifo'ch cortynnau lleisiol. Mae'n ffordd wych arall i chi fynegi'ch hun yn well.

Ymarfer yr ynganiad

Mae'n swnio'n hawdd, ond nid yw. Os ydych chi eisiau siarad yn dda a mynegi eich hun yn well, mae'n bwysig eich bod chi'n mewnoli patrwm symud cyhyrau eich cymal pan rydych chi'n siarad. Ei wneud heb gamgymeriadau. Dim ond os ydych chi'n ymarfer y byddwch chi'n gallu ei wella gan roi sylw i'r camgymeriadau y gallwch eu gwneud.

Rhowch ein cynghorion ar waith i fynegi'ch hun yn well

Er enghraifft, gallwch chi recordio'ch hun ar fideo neu sain wrth i chi siarad ac yna edrych ar y camgymeriadau rydych chi wedi'u gwneud a ail-wneud yr araith trwy eu sgleinio. Os ydych chi'n ymarfer yn ddyddiol byddwch chi'n mynd i'r arfer o roi sylw i'ch ynganiad ac ychydig ar y tro byddwch chi'n gwneud llai o gamgymeriadau.

Efallai mai ymarfer arall yw eich bod chi'n ymarfer eich araith a'ch mynegiant gyda pherson dibynadwy a all eich helpu i sylwi ar y camgymeriadau rydych chi'n eu gwneud. Gallwch hefyd edrych ar eich iaith ddi-eiriau, rhywbeth sydd hefyd yn hanfodol i wella mynegiant oherwydd nid yn unig yr hyn a ddywedir yn bwysig ... os na hefyd sut i'w ddweud. Gyda'r dechneg o recordio'ch hun ar fideo gallwch hefyd wella llawer o ymddangosiad, cofiwch ei wneud yn ddyddiol nes i chi ei feistroli.

Y peth da am ei wneud o flaen rhywun rydych chi'n ymddiried ynddo yw y gallwch chi ymarfer ar gyfer pan ddaw'r amser pan mae'n rhaid i chi fynegi'ch hun i gynulleidfa, rheithgor neu i bobl eraill nad ydych chi'n eu hadnabod ond ei bod hi'n bwysig eu bod nhw'n deall y neges rydych chi'n ei rhoi iddyn nhw. Gallwch chi hefyd weithio'r cywilydd gyda thechnegau meddyliol sy'n rhoi tawelwch meddwl i chi: fel cymryd anadl ddwfn a chyfrif i ddeg cyn dechrau siarad.

Gofynnwch am gymorth gan weithiwr proffesiynol

Os ydych wedi rhoi cynnig ar yr holl gyngor yr ydym wedi'i roi ichi yn ddyddiol ac nad ydych yn dod o hyd i welliant yn eich mynegiant ... yna bydd yn bryd ceisio cymorth proffesiynol i i'ch helpu chi i wella a chynyddu hyder ynoch chi'ch hun bob tro mae'n rhaid i chi fynegi'ch hun o flaen un neu fwy o bobl.

Erthygl gysylltiedig:
10 Ffordd Effeithiol i Gynyddu Eich Hunanhyder (A Byddwch yn Hapus)

Os yw'n broblem i chi ac na allwch ddod o hyd i ffordd i wella neu os nad ydych yn chwilio am ateb, yna dylech wybod y gallai waethygu yn y dyfodol. Peidiwch ag aros nes eich bod wir ofn mynegi eich hun i eraill a dechrau chwilio am atebion fel yn y modd hwn, mae'n dod yn haws ac yn haws ichi siarad â phobl eraill.

Dysgwch fynegi'ch hun yn well trwy siarad yn gyhoeddus

Gofynnwch am gymorth therapydd lleferydd neu seicolegydd sydd wedi'i hyfforddi yn y maes hwn a'r math o therapïau. Felly, bydd yn gallu'ch helpu chi trwy ei hyfforddiant a'i brofiad gyda chleifion eraill sydd wedi mynd trwy sefyllfa debyg i'ch un chi.

Gofynnwch am gymorth i wybod beth yw'r union broblem Mae hynny'n eich atal rhag mynegi eich hun yn gywir, gan nad yw yr un peth i beidio â gwybod sut i fynegi'ch hun oherwydd eich bod yn ei ynganu'n anghywir na pheidio oherwydd eich bod yn ofni dweud rhywbeth sy'n eich gadael mewn lle gwael neu hyd yn oed oherwydd nad ydych chi'n gwybod sut i drefnu geiriau'n dda.

Felly os ydych chi wedi penderfynu ceisio cymorth, yna gwnewch hynny! Hwn fydd y gorau y gallwch ei wneud i ddechrau mynegi eich hun yn gywir.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.