Y dechneg crwban ar gyfer hunanreolaeth plant

plant sy'n edrych ar grwban i ddysgu ohono

Efallai eich bod wedi clywed y dechneg hon ar gyfer plant ag ADHD (Anhwylder Gorfywiogrwydd Diffyg Sylw) gan ei fod yn gweithio'n dda iawn iddynt, ond mewn gwirionedd, mae'n dechneg hunanreolaeth y gall unrhyw blentyn weithio. Mae'r dechneg hon yn ddelfrydol i blant ddod yn ymwybodol o'u hemosiynau dwysaf ac yn anad dim, fel eu bod yn gallu eu rheoli cyn iddynt orlifo ac achosi ymddygiad gwael.

Beth sy'n cael ei gyflawni

Gyda'r dechneg crwban, mae'r plentyn yn cael ei wneud yn ymwybodol ohono'i hun a'i emosiynau dwysaf, ond hefyd, mae rhai buddion yn cael eu hystyried na ellir eu hanwybyddu. Mae'r dechneg hon yn ddelfrydol ar gyfer eich plant ifanc a rhai nad ydyn nhw mor ifanc oherwydd:

 • Pendantrwydd Byddwch yn gallu mynegi eich anghenion yn bendant. Gall camymddwyn plant gorfywiog ymddangos ar unrhyw adeg, yn enwedig mewn plant sy'n cael mwy o anhawster i reoli eu byrbwylltra. Yn yr achosion hyn, bydd techneg y crwban yn eu dysgu i gael amser iddynt eu hunain cyn ymateb, byddant yn gallu gwerthuso'r hyn sy'n digwydd, dod o hyd i'r foment i dawelu ac felly, rhoi ymateb priodol heb ymddygiad ymosodol o unrhyw fath.
 • Annibyniaeth Yn ogystal â hunanreolaeth, bydd hefyd yn gwella ymreolaeth. Bydd plant yn gallu bod yn gyfrifol am eu hymddygiad eu hunain ond byddant hefyd yn meithrin annibyniaeth trwy'r dechneg hon. Bydd y plentyn yn deall ei fod yn gyfrifol ac yn gyfrifol am reoli ei ymddygiad. Rhaid teimlo emosiynau, ond gellir addasu ymddygiad.
 • Llai o bryder Bydd y dechneg hon yn helpu'r plentyn i leihau lefelau pryder mewn sefyllfa benodol. Trwy fod â llai o bryder, bydd gennych fwy o reolaeth dros eich ymddygiad a byddwch yn teimlo y gallwch gyflawni unrhyw beth gyda'ch ymddygiad da.

cerdded crwbanod tir

Beth yw

Os ydych chi'n dad neu'n fam, mae'n fwy na sicrwydd eich bod wedi wynebu sefyllfaoedd lle mae'ch plant wedi ymddwyn yn fyrbwyll ac o bosibl gydag ymddygiad gwael. Mae hyn yn digwydd oherwydd bod y plentyn yn caniatáu iddo gael ei gario i ffwrdd gan ei emosiynau ac nad yw'n deall yr hyn y mae'n ei deimlo a pham ei fod yn teimlo hynny. Gwaith y rhieni yw dysgu technegau a ffyrdd i blant ddeall eu hemosiynau yn well fel eu bod yn dysgu rheoli eu hemosiynau fesul tipyn.

Strancio, ymddygiadau ymosodol neu fyrbwyll ... mae angen atal y sefyllfaoedd hyn. Un ffordd o drin hyn yw trwy'r dechneg crwban. Mae'n cael ei wneud mewn plant rhwng 3 a 7 oed, ond gellir ei ddefnyddio gyda phlant hŷn, yn dibynnu ar eu nodweddion a'u haeddfedrwydd. Ymhob achos, mae angen i blant ddysgu rheoli eu hemosiynau, yn enwedig y rhai sy'n ddwysach.

Mae plant ifanc yn mynegi eu hemosiynau mewn ffordd ddwys iawn. Nid yw'ch ymennydd rhesymol yn cynnwys popeth eto, mae angen canllaw arnoch i ddeall eich ymddygiad sy'n gysylltiedig ag emosiwn. Dyma pam mae plant yn dal i allu gweithredu heb feddwl am y canlyniadau.

Gellir ystyried techneg y crwban fel gêm a fydd yn helpu plant i reoli a deall eu hemosiynau ac felly adeiladu eu hymennydd rhesymol yn well. Felly mae'n dechneg i blant ddysgu hunanreolaeth, gwydnwch a phendantrwydd. Yn fwy na hynny, Byddwch yn gallu wynebu mewn ffordd fwy cadarnhaol y rhwystredigaethau posibl rydych chi'n eu profi yn eich bywyd o ddydd i ddydd. Ni fydd angen i chi gael ymddygiad ymosodol tuag at eich hun neu eraill.

dysgu o'r crwban

Sut mae'n cael ei wneud?

Ar ddechrau'r dechneg bydd yn rhaid ichi arwain eich plentyn gam wrth gam nes ei fod yn gallu meistroli'r dechneg ar ei ben ei hun. Unwaith y byddwch chi'n gwybod sut mae'n gweithio, gallwch ei gymhwyso ar eich pen eich hun pryd bynnag y bo angen. Y nod yw i chi allu defnyddio safiad y crwban pryd bynnag y byddwch chi'n teimlo eich bod chi'n mynd i ffrwydro. Mae'n ffordd i gymhwyso hunanreolaeth mewn eiliadau o lid.

I gymhwyso techneg y crwban mae angen dilyn cyfres o gamau. Isod byddwch chi'n gwybod sut i'w gymhwyso:

 • Cam cyntaf. Yn gyntaf, siaradir â'r plentyn am sut beth yw crwbanod a dywedir wrtho i ddynwared un. Bydd yn rhaid i'r plentyn ddynwared y crwban pan fydd y tu mewn i'w gragen. I gyflawni hyn, bydd yn rhaid i'r plentyn gasglu ei gorff arno'i hun. Bydd yr ystum hwn yn eich helpu i ddod yn ymwybodol o'ch emosiynau a rhoi pellter rhyngddynt.
 • Ail gam. Tra yn yr ystum atgof, bydd yn rhaid i chi lacio'r cyhyrau, gan ffafrio rheolaeth cynddaredd a dicter. rhwystredigaeth. Mae hyn yn bwysig oherwydd bod ymlacio yn anghydnaws â'r tensiwn cyhyrol a gynhyrchir gan ymddygiad byrbwyll. Wrth i'r plentyn ymlacio, bydd ei emosiynau hefyd.
 • Trydydd cam. Datrys y gwrthdaro. Ar ôl cymryd y cam hwn, gofynnir am ateb i'r broblem fel y bydd y plentyn yn rhoi'r gorau i'r ymddygiad gwael ac yn dewis y llwybr i'w ddilyn. Bydd y plentyn yn dysgu dod o hyd i atebion i broblemau a bydd yn gwybod beth i'w wneud pan fydd yn dod allan o safle'r crwban. Ar y pwynt hwn, ar y dechrau o leiaf, mae'n bwysig iawn eich bod chi'n ei arwain trwy roi rhai syniadau iddo.
 • Pedwerydd cam. Pan fyddwch chi'n teimlo'n hamddenol ac yn gwybod pa gamau i'w cymryd, gallwch chi adael y crwban yn peri a rhoi'r ateb rydych chi wedi'i feddwl yn fwyaf priodol ar waith.

Fel y gwelsoch, mae'r dechneg hon yn helpu'r plentyn i fod yn ymwybodol o'r emosiwn y mae'n ei deimlo, i gael strategaethau ymlacio a dysgu rheoli eu hymddygiad negyddol yn ogystal â dod o hyd i atebion i'r hyn sy'n eu poeni neu'n eu poeni.

babi gyda chrwban mewn llaw i edrych arno

Ar gyfer pobl hŷn ac ADHD

Fel yr ydym wedi dysgu ar y dechrau, mae'r dechneg hon yn ddelfrydol ar gyfer plant ag ADHD oherwydd bydd yn eu helpu i gadw eu hysgogiadau dan reolaeth. Er bod y dechneg hon wedi'i chynllunio ar gyfer bechgyn a merched rhwng 3 a 7 oed oherwydd lefel eu haeddfedrwydd meddyliol ac emosiynol, gellir ei chymhwyso hefyd i blant hŷn.

Yn yr ystyr hwn, gellir defnyddio technegau tebyg hyd yn oed os nad yw'n 'grwban', yn enwedig i ddysgu sut i sefyll, ymlacio a chwilio am atebion. Er mwyn iddo weithio mewn plant hŷn mae'n well peidio â sôn am dechneg y crwban ond dysgu ffurf hunanreolaeth.

Fel y gallwch weld, mae'r dechneg hon yn ddelfrydol i'w chymhwyso i unrhyw blentyn. Mae'n bwysig nodi ei fod yn gweithio'n dda iawn mewn plant ag byrbwylltra ac ymddygiadau aflonyddgar oherwydd straen emosiynol. Mae'n ddelfrydol ar gyfer gweithio gartref ac mewn ysgolion.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)