Beth yw teimladau

gwahanol deimladau

Mae gan bob un ohonom deimladau, emosiynau ... ffyrdd o deimlo sy'n dweud wrthym sut ydym ni neu a oes angen i ni wella rhywbeth yn ein bywydau er mwyn dod o hyd i gydbwysedd mewnol. Mae pob un o'r emosiynau rydyn ni'n teimlo yn bwysig, y rhai sy'n cael eu hystyried yn bositif a'r rhai sy'n cael eu hystyried yn negyddol neu'n ddwysach.

Ond beth yn union yw teimladau? Teimladau, emosiynau, serchiadau: dros y blynyddoedd, y rhain maent wedi cael llawer o wahanol ystyron i lawer o athronwyr, ymchwilwyr a chlinigwyr.

Mae yna ystod eang o deimladau sy'n ymestyn y tu hwnt i'r pethau sylfaenol. Ond mae gan bob teimlad un peth yn gyffredin: maen nhw'n codi o ganlyniad i ymateb i emosiynau. Yn aml, defnyddir emosiynau a theimladau yn gyfystyr, ond nid ydyn nhw yr un peth.

Y teimladau

Mae teimlad yn brofiad o emosiwn. Er y gellir defnyddio'r term "teimlad" i ddisgrifio teimladau corfforol yn unig, fel cyffwrdd neu boen, yng nghyd-destun yr erthygl hon rydyn ni'n mynd i siarad am deimladau fel ffenomen seicolegol. fel bod yn wallgof mewn cariad neu ddim ond teimlo'n cŵl.

gwahanol deimladau

Mae teimladau'n bwysig oherwydd eu bod yn bennaf gyfrifol am ein profiad bywyd cyfan. Ein teimladau sy'n penderfynu a ydym yn hapus neu'n drist, yn hapus neu'n rhwystredig. Nid oes prinder enghreifftiau o bobl sy'n ymddangos fel pe bai ganddyn nhw'r cyfan, ond sy'n teimlo'n anhapus, yn anfodlon ac yn isel eu hysbryd. Ar y llaw arall, mae yna rai sy'n herio pob od ac yn byw bywydau hapus a boddhaus. er gwaethaf anfanteision amlwg, megis tlodi eithafol neu anabledd corfforol.

Ein teimladau sy'n ein cymell i wneud pethau:

 • gweithio i deimlo'n ddeniadol
 • astudio i deimlo'n glyfar a / neu wedi'i dderbyn
 • gweithio'n galed iawn i wneud iawn am i'n diffygion go iawn neu ddychmygol deimlo fel partner rhamantus teilwng
Erthygl gysylltiedig:
Sawl math o deimladau dynol sydd?

Mae rhai pobl yn rhoi arian nid allan o bryder i'r rhai llai ffodus ond allan o deimlo'n well amdanynt eu hunain. Mae llawer ohonom yn prynu cynhyrchion nid oherwydd ein bod eu gwir angen ond oherwydd eu bod yn gwneud inni deimlo'n well amdanom ein hunain, neu felly rydym yn gobeithio. Dim ond ychydig o enghreifftiau yw teimlo'n hyfryd, cain, cyfoethog, moethus, cŵl.

Er gwaethaf deall yn ddeallusol fod pethau'n hollol lân, mae pobl ag anhwylder gorfodaeth obsesiynol (OCD) yn dal i olchi oherwydd nad yw pethau'n teimlo'n lân am ryw reswm. Mae cwnsela a seicotherapi yn ymwneud yn bennaf â deall teimladau'r cleient ac yna gallu gweithio oddi yno, fel arfer yn darganfod sut i newid y teimladau hyn.

Os gallwn ddarganfod sut i newid teimladau negyddol a rhoi rhai cadarnhaol yn eu lle, gallwn newid ein profiad o fywyd, ac nid oes rhaid iddo gynnwys unrhyw newidiadau radical eraill. Newid eich teimladau, newid eich bywyd! Mae ein profiadau yn y gorffennol yn dylanwadu'n gryf ar ein teimladau am y byd.

gwahanol deimladau

Yn yr ystyr hwn, ein teimladau yw ein canfyddiad o bethau neu ddigwyddiadau. Yn ganol oed, yn ifanc ac yn hen, cawsom i gyd brofiadau gwahanol mewn bywyd; gallwn ddod o wahanol ddiwylliannau; mae gan rai ohonom wybodaeth a phrofiad nad oes gan eraill; mae'n naturiol bod gennym ymatebion gwahanol i'r un digwyddiadau. Mae pob un ohonom yn edrych trwy hidlydd ein canfyddiad ein hunain ac yn teimlo'n unol â hynny.

Teimladau vs. Emosiynau

Mae teimladau ac emosiynau yn wahanol, ac mae gwybod y gwahaniaeth hwn yn hanfodol i'ch llwyddiant a'ch hunan-welliant. Tra bod rhai yn credu bod emosiynau yn rhagflaenu teimladau, mae eraill yn credu'r gwrthwyneb. Dywed rhai fod teimladau yn gorfforol ac emosiynau yn feddyliol, mae eraill yn ymddiried mai dyna'r ffordd arall. Anghofiwch am hyn. Nid oes consensws ar y gwahaniaeth rhwng teimladau ac emosiynau, ac os oes un, mae'n dal yn iawn defnyddio'r ddau derm yn gyfnewidiol oherwydd dyna mae'r rhan fwyaf o bobl yn ei wneud beth bynnag. Yn ôl Geiriadur Seicoleg APA, mae teimlad yn brofiad goddrychol ymwybodol o emosiwn.

Y berthynas rhwng meddyliau a theimladau

Mae ein meddyliau yn cael effaith ddwys ar ein teimladau; mae ein teimladau yn effeithio ar y ffordd rydyn ni'n ymddwyn; ac mae ein hymddygiad yn gyfrifol am ein canlyniadau. Mae ein meddyliau a'n teimladau yn rhannau pwysig o'n profiad bywyd.

Er enghraifft, os ydych chi'n teimlo'n drist, mae meddyliau a theimladau yn rhan o'r profiad o fod yn drist. Y newyddion da yw y gellir herio meddyliau a theimladau am gywirdeb, ac os canfyddir eu bod yn anghywir, gellir eu disodli'n fwriadol gan rywbeth mwy defnyddiol.

Teimladau, hormonau, a chemegau ymennydd

Byddai pethau'n symlach pe bai'n fater o feddwl yn gywir yn unig neu pe gallem orfodi ein hunain i feddwl y ffordd y mae angen inni ei wneud bob amser. Weithiau allwn ni ddim. Mewn gwirionedd, mae hynny'n digwydd yn aml iawn. Dyma'r rheswm, er eich bod chi'n gwybod yr holl gyfrinachau, rydych chi'n dal i gael trafferth yn lle byw bywyd eich breuddwydion. Mae ein hiechyd, ein hormonau, a'n cemegau ymennydd yn arbennig yn cael effaith enfawr ar sut rydyn ni'n teimlo! Dyma rai ohonyn nhw:

 • testosteron
 • estrogen
 • progesteron
 • noradrenalin
 • epinephrine
 • Serotonin
 • dopamin
 • ocsitocin

Teimlad berfeddol

Mae'r cysyniad o deimladau ac emosiynau yn hynod ddiddorol ynddo'i hun, ond un o'r rhannau mwyaf diddorol yw ffenomen teimlad perfedd. Mae'r teimlad berfeddol yn anymwybodol, yn afresymol ac yn reddfol.

gwahanol deimladau

Gall fod yn gadarnhaol ac yn negyddol: efallai y byddwch chi'n teimlo y gallwch chi ymddiried yn rhywun heb ei wybod mewn gwirionedd, neu efallai eich bod chi'n teimlo mewn perygl pan nad oes unrhyw reswm i ofni, a siarad yn rhesymol. Y rhan ryfeddaf yw bod ein helfa weithiau'n wirioneddol gywir.

Gwnaed llawer o ymdrechion i egluro greddf neu reddf. Mae rhai yn awgrymu y gellir ei egluro gan ein profiadau yn y gorffennol: po fwyaf tebyg y byddwch chi wedi'i gael mewn maes penodol, y mwyaf dibynadwy fydd eich greddf ynglŷn â'r maes hwnnw. Mae fel yn sydyn eich holl wybodaeth a bydd profiad yn amlygu heb unrhyw ymdrech ar eich rhan chi.

Rydych chi'n teimlo eich bod chi'n gwybod pethau ond ni allwch esbonio sut rydych chi'n gwybod. Mae hyn, wrth gwrs, yn gwneud synnwyr perffaith. Wedi dweud hynny, Mae'n debyg y gallwch chi feddwl am amser pan na ellir egluro'ch greddf gywir trwy gael profiadau blaenorol.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)