Ymarferion sylw i blant ac oedolion

Mae'n gyffredin iawn bod gennym broblemau sylw weithiau oherwydd amryw ffactorau, megis blinder, diffyg cwsg, digwyddiadau arwyddocaol (sy'n gwneud inni feddwl amdanynt yn unig), ymhlith eraill. Er ei bod hefyd yn bosibl cael problemau sylw, gan ei fod yn rhywbeth cyffredin iawn.

Ymarferion ar gyfer gwell sylw mewn oedolion a phlant

Amcan y swydd hon yw eich cyflwyno i rai ymarferion sylw effeithiol a all helpu plant ac oedolion; ond yn gyntaf rhaid i ni ddeall beth yw gofal, beth yw ei fathau a'i nodweddion.

Mae sylw yn rhan o'n bywydau ac mae o bwys mawr mewn gwahanol agweddau arno. Er ei bod yn anodd dod o hyd i ystyr bendant oherwydd bod sawl awdur wedi ei ddiffinio mewn gwahanol ffyrdd, mae gan bob un ohonynt yr un dilysrwydd. Felly, yn ôl rhai awduron, gellir diffinio sylw fel mecanwaith sydd yn caniatáu gweithredu prosesau eraill, sy'n anelu at brosesu gwybodaeth ac arfer rheolaeth dros brosesau gwybyddol.

ymarferion canolbwyntio

Nodweddion gofal

Pan gyfeiriwn at nodweddion, rydym yn siarad am ganolbwyntio, dosbarthiad, sefydlogrwydd ac osciliad. Bydd y nodweddion hyn, ynghyd â'r mathau y byddwn yn sôn amdanynt yn nes ymlaen, yn cael eu chwarae wrth gyflawni'r ymarferion sylw.

 • Crynodiad: nid yw'n ddim mwy na'r gallu i roi gwybodaeth ddibwys yn y cefndir, er mwyn canolbwyntio ar y wybodaeth yn fwy perthnasol. Mae'r gallu crebachu yn dibynnu'n llwyr ar y cyfaint a'r dosbarthiad, gan mai'r mwyaf o elfennau sydd yna, y lleiaf tebygol yw canolbwyntio ar un yn unig ac i'r gwrthwyneb.
 • Y dosbarthiad: nid yw'n ddim mwy na'r gallu i roi mwy neu lai o bwysigrwydd i'r gwahanol elfennau sy'n bodoli. Enghraifft gyfredol yw pan fyddwn yn canolbwyntio'n bennaf ar ysgrifennu neges gan ddefnyddio ein ffôn symudol, tra yn y cefndir rydym yn gwylio'r teledu.
 • Sefydlogrwydd Fel y mae'r enw'n awgrymu, y gallu i ganolbwyntio ar gyfnod o amser.
 • Yn olaf, yr osciliad Dyma pryd y symudwn y pwynt sylw. Mae'n digwydd yn aml pan fyddwn ni'n canolbwyntio ac yn tynnu sylw rhyw ddigwyddiad arall.

Beth yw'r mathau o ofal?

 • Sylw dethol dim mwy na'r gallu i ddewis elfennau pwysicaf neu amherthnasol sefyllfa, problem neu dasg.
 • Sylw rhanedig o'i ran, gallu person i roi sylw i wahanol ysgogiadau neu elfennau.
 • Sylw parhaus Dyma pryd mae rhywun yn gwybod beth yw'r gofynion i gyflawni tasg ac yn gallu ei chyflawni am gyfnod hir.
 • Sylw anwirfoddol Dyma pryd rydyn ni'n cwrdd â symbyliad newydd, er enghraifft, babanod neu blant sy'n clywed eu rhieni am y tro cyntaf; tra bod y gwirfoddol Dyma pryd mae gennym y gallu i gyfeirio sylw at unrhyw elfen yn ôl ein hanghenion.

Beth yw'r ymarferion sylw gorau?

Mae yna amrywiol ymarferion sylw i wella ein galluoedd. Ni waeth a ydych am eu defnyddio ar gyfer plentyn neu oedolyn, bydd yr holl ymarferion a ddangosir yn ddefnyddiol i'r ddau. Fodd bynnag, yn nes ymlaen byddwn yn pwysleisio plant rhag ofn bod gan eich plentyn diffyg sylw; rhywbeth eithaf cyffredin mewn defnyddwyr sydd fel arfer yn edrych am y math hwn o ymarfer corff.

Dewch o hyd i'r ysgogiad cywir

Bydd y math hwn o ymarfer corff yn eich helpu i wella sylw dethol, gan y byddwch yn gweithio gyda gwahanol ysgogiadau. Mae llawer o bobl yn credu bod ganddynt y gallu i ganolbwyntio am amser hir, ond nid yw hyn yn golygu y gallant wneud hynny ar gyfer ysgogiad penodol. Am y rheswm hwnnw, mae'r ymarfer hwn yn ddelfrydol i wella'r math o sylw a drafodir uchod.

Y syniad wedyn yw gallu dod o hyd i ysgogiadau penodol (yn yr achos hwn rhifau neu lythrennau) mewn conglomerate o ysgogiadau eraill. Fel y gwelwch, mae'r ymarfer yn debyg i gawl yr wyddor, ac eithrio'r pwrpas yn yr achos hwn yw dod o hyd i ysgogiadau dro ar ôl tro sydd ar y cyd ag eraill.

 • Bydd yn rhaid ichi ddod o hyd i'r 6 i gyd.
 • Pob llythyr R.
 • Pob llythyr J.

Nodyn: yn cyfrif yr amser y mae'n ei gymryd i orffen pob un o'r tasgau. Os ydych chi am ymarfer mwy o sylw dethol, gallwch greu ymarferion tebyg. Ond peidiwch ag ailadrodd y rhai rydych chi wedi'u gwneud eisoes, oherwydd bydd y cof yn eich helpu gyda phob ailadrodd rydych chi'n ei wneud.

Ymarferion sylw yn chwilio am ysgogiadau tebyg

Ymarfer diddorol iawn arall yw gwahaniaethu'r gwahaniaethau rhwng dwy ddelwedd debyg. Mae hwn fel arfer yn cael ei ddefnyddio'n fawr ar gyfer plant, gan ei fod fel arfer yn weithgaredd hwyliog iawn. Mae sylw dethol hefyd yn cael ei weithio fel hyn. Pwynt cadarnhaol yw bod llawer o ddelweddau o'r math hwn ar y rhyngrwyd fel arfer, felly gallwch ddefnyddio llawer ohonyn nhw i wella'ch sylw chi neu sylw eich plant.

Rhowch sylw i ysgogiadau eraill

Er ein bod bob amser yn tueddu i roi sylw i ysgogiad penodol, weithiau mae angen rhoi pwys ar fanylion bach eraill amdano. Sy'n golygu bod yn rhaid i ni dalu sylw i ysgogiadau'r ysgogiad. Enghraifft o hyn yw pan fyddwn yn gwrando ar gyfarwyddiadau'r athro, lle credwn weithiau fod deall y syniad cyffredinol yn unig yn ddigon; pan mewn gwirionedd roedd yn rhaid i ni dalu sylw i bob manylyn er mwyn peidio â gwneud camgymeriadau wrth gyflawni'r dasg.

Un ffordd o ymarfer yr ymarfer hwn o sylw yw gyda gweithgaredd tebyg i lythrennau a rhifau, ond yn yr achos hwn gallwn gael mwy o wall gyda llai o ysgogiadau. Mae'r ymarfer yn cynnwys dod o hyd i'r rhif ar y chwith yn yr opsiynau ar y dde.

Gwella sylw clywedol

Mae'n bosib gwneud ymarferion sylw clywedol, gan fod gan rai pobl yr ymdeimlad hwn yn fwy datblygedig na'r un gweledol. I wneud hyn, bydd angen i chi gael sain, naill ai trwy deledu, radio neu fideo YouTube. Mae'r ymarfer yn cynnwys nodi gair y gellir ei ailadrodd, er enghraifft, os ydych chi'n gwylio sioe car, bob tro maen nhw'n dweud "car" dylech ei ysgrifennu i lawr mewn un gair.

Rhowch yr ymarfer hwn ar waith ychydig weithiau'r wythnos a byddwch yn sicr o wella eich sylw gwrando. Sicrhewch fod cyfnod amser y gweithgaredd yn isafswm o hanner awr ac uchafswm o bedwar deg pump munud.

Ymarferion i wella diffyg sylw mewn plant

Yn achos plant sydd â diffyg sylw, mae yna weithgareddau eithaf hwyliog a all helpu i'w reoli. Yn eu plith mae cydosod posau, lliwio, gwneud drysfeydd, ymhlith eraill.

Pos jig-so

Mae'r rhan fwyaf o blant yn hoffi posau ac mae'n weithgaredd sydd o fudd i'w sylw, gan y byddant yn canolbwyntio trwy gydol yr ymarfer. Efallai y byddwch chi'n diflasu, ond mae'n siŵr y byddwch chi'n dod yn ôl ar ôl ychydig i geisio ei roi at ei gilydd eto. Mae nid yn unig yn helpu gyda phroblemau sylw, ond hefyd gyda'r cof; gan ei wneud yn ymarfer delfrydol.

Ymarfer grwpio a gwahanu elfennau

Un ffordd o wella crynodiad ac ystwythder y plentyn yw trwy ymarfer gwahanu elfennau cyffredin. Ar gyfer hyn bydd yn rhaid i chi gasglu swm da o wrthrychau sy'n hollol wahanol, fel pensil a gwydraid o sêr. Y syniad yw dweud wrth y plentyn y dylai wahanu'r gwrthrychau sy'n rhannu nodwedd gyffredin, er enghraifft, dweud wrtho am wahanu'r rhai sy'n cynnwys y lliw melyn.

Drysfeydd cyflawn

Mae maesau yn ffordd hwyliog iawn o wella sylw ac mae plant yn eu caru; dyna pam mae llawer o gynhyrchion yn eu cynnwys ar y cefn, fel blychau grawnfwyd. Gallwch ddod o hyd iddynt ar y rhyngrwyd ar wahanol lefelau anhawster, y gellir eu cynyddu o bryd i'w gilydd mewn perthynas â chynnydd y plentyn.

 

Hyd yn hyn rydym wedi dod ag ymarferion sylw ar gyfer plant ac oedolion. Gobeithio eu bod wedi bod wrth eich bodd ac y gallant wella eich gofal chi neu ofal eich plant. Os ydych chi am rannu mwy o wybodaeth amdano neu ofyn am rywbeth, peidiwch ag anghofio defnyddio'r blwch sylwadau isod.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)