اختلالات منعکس شده در 9 عکس

عکاس جان ویلیام کیدی اختلالات مانند اضطراب و روان رنجوری را در عکسهای خود به تصویر می کشد. کار آنها منعکس کننده رفتارهایی است که "غیرعادی" تلقی می شوند.

تعامل با دیگران

زندگی با دیگران مزایا و معایبی دارد: 1) شما هرگز تنها نخواهید بود. تنهایی حفظ شده معمولاً ...

وقتی روز تمام شد

روز رو به پایان است. این یک روز از تجربیات جدید ، از احساسات مختلف ، برخی مثبت و دیگران است ...

جعبه خاطرات

جعبه حافظه تمام نشدنی است. خاطرات همیشه در ما وجود دارند. من مخصوصاً فکر می کنم فراموش کردنش غیرممکن است ...

تصاویر خلاقانه از چراغ راهنمایی

مطمئناً همه شما سیگنال چراغ راهنمایی معمولی مرد قرمز کوچکی را که ایستاده و مرد سبزی کوچکی است که راه می رود را می دانید. خوب ، آنها وجود دارند ...