شهادت یک فرد مبتلا به سرطان

شهادت فرد مبتلا به سرطان

این شهادت امیدوار کننده خوزه فرناندز است. او امیدوار است زیرا از سرگرمی ها و نحوه زندگی 10 ساله خود با این بیماری برای ما می گوید.

کار خانوادگی

داستان یک مرد شلوغ

روزی روزگاری ، پدر خانواده ای تصمیم گرفت ساعات رایگان کار خود را به تحصیل اختصاص دهد ...

پیام امید

از طریق این داستان می خواهم به همه کسانی که به خاطر ...

داستان مریم و نوزادش

یک داستان در پشت هر شخص پنهان می شود این یک داستان است که بر اساس یک واقعه واقعی ساخته شده است. فراموش نکنیم که پشت ...