સુસાના ગોડoyય

હું નાનો હતો ત્યારથી હું જાણતો હતો કે શિક્ષક બનવું મારી વસ્તુ છે. આથી, મેં જે શીખ્યું તે બધું વ્યવહારમાં મૂકવા માટે, મેં અંગ્રેજી ફિલોલોજીમાં સ્નાતક થયા છે. મનોવિજ્ઞાન પ્રત્યેના મારા જુસ્સા સાથે અને તમામ પ્રકારના સાંસ્કૃતિક અને શિક્ષણ-સંબંધિત વિષયો વિશે વધુ શીખવાનું ચાલુ રાખવા માટે કંઈક એવું સંપૂર્ણ રીતે જોડી શકાય છે, જે મારો મહાન જુસ્સો છે. સ્વ-સહાય સંસાધનોના સંપાદક તરીકે હું મારા વાચકો સાથે તેમની સુખાકારી, આત્મસન્માન અને વ્યક્તિગત વિકાસને સુધારવા માટે શ્રેષ્ઠ વ્યૂહરચના અને સાધનો શેર કરવાનું પસંદ કરું છું. હું દ્રઢપણે માનું છું કે આપણે બધા ખુશ રહેવાનું શીખી શકીએ છીએ અને જીવનમાં જે અવરોધોનો સામનો કરીએ છીએ તેને પાર કરી શકીએ છીએ. આ કારણોસર, હું મારી જાતને એવા વિષયો વિશે સંશોધન કરવા, વાંચવા અને લખવા માટે સમર્પિત કરું છું કે જે મને સૌથી વધુ રુચિ ધરાવે છે અને મને લાગે છે કે અન્ય લોકો માટે મૂલ્ય ઉમેરી શકે છે. મારો ધ્યેય વૈજ્ઞાનિક પુરાવા અને મારા પોતાના અનુભવના આધારે ગુણવત્તાયુક્ત સામગ્રી પ્રદાન કરવાનો છે, જે મારા વાચકોને તેમના લક્ષ્યોને પ્રાપ્ત કરવામાં અને વધુ સંપૂર્ણ અને સભાનપણે જીવવામાં પ્રેરણા આપે છે, પ્રોત્સાહિત કરે છે અને મદદ કરે છે.

સુસાના ગોડoyયે જુલાઈ 24 પછીથી 2018 લેખ લખ્યાં છે