ប្រភេទអាគុយម៉ង់ដែលត្រូវបានប្រើច្រើនបំផុត

វាជាការសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវរៀនមានសមត្ថភាពចាំបាច់ដើម្បីអាចជជែកតវ៉ានិងការពារគំនិតរបស់យើងដោយមិនចាំបាច់ងាកទៅរកការជជែកវែកញែកដែលជាហេតុផលដែលអ្នកចាំបាច់ត្រូវដឹងពីប្រភេទនៃអំណះអំណាងដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីអ្នកអាចយល់បានកាន់តែច្បាស់ ដំណើរការនិងប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេដើម្បីស្វែងរកប្រសិទ្ធភាពអតិបរមានៅពេលឈ្លោះប្រកែកគ្នា។

ប្រភេទនៃអាគុយម៉ង់

ការស្វែងរកគ្រោងដ៏ល្អឥតខ្ចោះ

វាច្បាស់ណាស់ថាយើងទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើត្រូវជានិច្ចហើយការពិតគឺថាដែលធ្វើឱ្យយើងត្រូវងាកទៅរក បច្ចេកទេសដែលមិនចង់បានដូចជាការប្រើប្រាស់ពាក្យកុហករឺឆេកូសដើម្បីទ្រឹស្តីទ្រឹស្តីរបស់យើង.

បញ្ហាគឺថានៅពេលនេះនៃការប្រជុំពិភាក្សាយើងគិតថាវាគឺជាពេលតែមួយដែលអាគុយម៉ង់មួយក្នុងចំណោមពីរនឹងឈ្នះដូច្នេះយើងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីក្លាយជាអ្នកឈ្នះ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយការពិតគឺថាការឈ្លោះប្រកែកគ្នាអាចជាវិធីដ៏ល្អមួយដើម្បីដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីបញ្ហាទាំងនោះដែលយើងការពារយ៉ាងច្បាស់ដោយមិនមានសញ្ញាណត្រឹមត្រូវពីព្រោះក្នុងកំឡុងពេលឈ្លោះប្រកែកគ្នាយើងនឹងដឹងអំពីចំនុចខ្សោយដែលយើងអាចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្រេចបាន។ អាគុយម៉ង់កាន់តែខ្លាំង។

ទាំងនេះគឺជាប្រភេទនៃអាគុយម៉ង់ដែលអ្នកគួរតែដឹង

បន្ទាប់យើងនឹងបង្ហាញអ្នកនូវប្រភេទនៃអំណះអំណាងសំខាន់បំផុតដែលយើងអាចលើកយកមកបង្ហាញនៅក្នុងសង្គមសព្វថ្ងៃដូច្នេះមានហេតុផលដែលយើងជជែកវែកញែកខុសគ្នាអាស្រ័យលើស្ថានភាព។

អាគុយម៉ង់ជំរុញទិន្នន័យ

វាគឺជាប្រភេទនៃអាគុយម៉ង់ដែលផ្តោតតែលើទិន្នន័យជាក់លាក់និងជាក់លាក់ដែលទទួលបានពីការពិសោធន៍ទាំងពីយើងឬពីភាគីទីបី។

ជាទូទៅវាត្រូវបានប្រើសម្រាប់គោលបំណងនៃ ផ្តល់ភាពរឹងមាំដល់អាគុយម៉ង់តាមរយៈអ្វីដែលគេហៅថាការគាំទ្រជាក់ស្តែងដោយសារមានធាតុដែលបង្ហាញពីការពិតពួកគេមិនអាចជជែកវែកញែកបានទេលុះត្រាតែវាអាចត្រូវបានបង្ហាញក៏ដូចជាភាពជាក់ស្តែងមួយទៀត។

ការឈ្លោះប្រកែកដោយផ្អែកលើនិយមន័យ

ក្នុងករណីនេះយើងមិនផ្អែកលើរបៀបដែលពិភពលោកដំណើរការទេតែផ្អែកលើការប្រើប្រាស់ដែលយើងបង្កើតគំនិតនីមួយៗដែលឆ្លងកាត់ដៃរបស់យើង។ នោះគឺយើងធ្វើការបកស្រាយជាក់លាក់មួយដោយផ្អែកលើអ្វីដែលយើងបានរៀនពីបរិស្ថានរបស់យើងដែលអាចជាអាគុយម៉ង់ត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវព្រោះវាមិនត្រូវបានគាំទ្រ។

អាគុយម៉ង់ផ្អែកលើការពិពណ៌នា

ចំពោះអំណះអំណាងដែលផ្អែកលើការពិពណ៌នាយើងនឹងនិយាយអំពីការស្វែងរកអំណះអំណាងជាច្រើនដែលនឹងជួយយើងក្នុងការការពារគំនិតជាក់លាក់មួយប៉ុន្តែតែងតែគិតពីការពិពណ៌នានៃធាតុដែលជាផ្នែកនៃ គំនិត។

ប្រភេទនៃអាគុយម៉ង់

អំណះអំណាងផ្អែកលើការពិសោធន៍

វាគឺជាអាគុយម៉ង់មួយដែលផ្អែកលើបទពិសោធន៍ដែលបានកើតឡើងនៅកន្លែងតែមួយដែលវាត្រូវបានគេជជែកដូច្នេះវាស្វែងរកដើម្បីការពារគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់មនុស្សម្នាក់ប៉ុន្តែតែងតែផ្តោតលើបទពិសោធន៍ទាំងនោះ។

អាគុយម៉ង់ផ្អែកលើសិទ្ធិអំណាច

វាគឺជាប្រភេទនៃអាគុយម៉ង់ដែលតម្លៃកាន់តែច្រើនត្រូវបានផ្តល់ឱ្យនៅពេលវាមកពីអាជ្ញាធរ។ ជាទូទៅយើងកំពុងប្រឈមមុខនឹងការឈ្លោះប្រកែកគ្នាមួយដែលទម្លាប់ទៅរកកេរ្តិ៍ឈ្មោះដើម្បីក្លាយជាការពិត។

ឧទាហរណ៍ល្អគឺនៅពេលដែលយើងជឿលើគំនិតរបស់អ្នកឯកទេសចំពោះការពិតដ៏សាមញ្ញថាគាត់ជាអ្នកឯកទេសនោះគឺនៅពេលដែលវេជ្ជបណ្ឌិតផ្តល់ការវាយតម្លៃដល់យើងនៅពេលដែលភូគព្ភវិទូប្រាប់យើងអំពីលក្ខណៈនៃរ៉ែមួយ។ ល។ ប្រជាជនចាត់ទុកថាវាជាអាគុយម៉ង់នៃសិទ្ធិអំណាចហើយដូច្នេះសន្មតថាវាជាការពិតប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវភ្លេចថាអ្នកឯកទេសត្រូវបានគេយកទៅឆ្ងាយដោយមតិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេឬអាចមានព័ត៌មានមិនពិតនៅក្នុងដៃរបស់ពួកគេដូច្នេះវាចាំបាច់ត្រូវផ្ទុយពីទិន្នន័យនេះ។ ត្រូវបានគេជឿជាក់ថាវាគឺជាអាគុយម៉ង់មួយដែលផ្អែកលើសិទ្ធិអំណាចក៏ដូចជាផ្អែកលើទិន្នន័យ។

អាគុយម៉ង់ផ្អែកលើការប្រៀបធៀប

ក្នុងករណីនេះអ្វីដែលយើងធ្វើគឺប្រៀបធៀបគំនិតពីរដែលប្រឈមមុខគ្នាដូច្នេះយើងរកមើលគំនិតមួយណាដែលពិត។ នេះអាចមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងករណីខ្លះប៉ុន្តែវាត្រូវតែចងចាំថាការពិតដែលថាមានតែគំនិតពីរទេដែលអាចមានន័យថាជាញឹកញាប់វាមិនមានភាពជិតស្និទ្ធនឹងការពិតដូចដែលវាគួរតែនាំឱ្យមានការសន្និដ្ឋានដែលអាចទទួលបាន គឺថាមួយក្នុងចំនោមពួកគេអាចនឹងកាន់តែពិតប៉ុន្តែវាមិនមានន័យថាវាជាគំនិតពិតទាំងស្រុងទេ។

ការឈ្លោះប្រកែកគ្នាដោយផ្អែកលើមរតក

នេះគឺជាអំណះអំណាងមួយដែលយើងប្រើច្រើនបំផុតនៅពេលជជែកវែកញែកជាពិសេសនៅពេលដែលយើងមិនមានទស្សនៈច្បាស់លាស់អំពីប្រធានបទដែលយើងកំពុងការពារហើយវាផ្អែកទៅលើការកុហកដែលមានគោលបំណងការពារគំនិតរបស់យើងនិងវាយប្រហារគំនិតផ្ទុយ។

ទោះយ៉ាងណាអាគុយម៉ង់ឈ្លោះប្រកែកជាញឹកញាប់នៅតែមាននៅលើអាកាសពីព្រោះពួកគេងាយស្រួលក្នុងការរាវរកនិងងាយស្រួលក្នុងការវាយប្រហារព្រោះប្រសិនបើគូប្រជែងមានសញ្ញាណអប្បបរមាអំពីប្រធានបទដោយមានទិន្នន័យតិចតួចគាត់អាចបដិសេធជាមួយអ្វីដែល អ្នកស្តាប់នឹងបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើអ្នកដែលបានប្រើអំណះអំណាងគួរឱ្យស្អប់ខ្ពើមព្រោះវាជាសញ្ញាច្បាស់នៃអវត្តមាននៃអំណះអំណាងដែលមានសុពលភាព។.

ការឈ្លោះប្រកែកដោយផ្អែកលើការបកស្រាយ

គោលបំណងនៃអាគុយម៉ង់ប្រភេទនេះគឺដើម្បីព្យាយាមធ្វើឱ្យអ្នកដែលធ្វើឱ្យសុន្ទរកថាធ្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់នៅក្នុងសុន្ទរកថាដដែលដោយបង្ខំឱ្យមានភាពផ្ទុយគ្នាតាមរបៀបដែលអាចរកឃើញថាតើវាពិតជាមនុស្សដែលមាន។ រាល់ព័ត៌មានចាំបាច់ដើម្បីនិយាយអំពីប្រធានបទឬផ្ទុយទៅវិញអ្នកគ្រាន់តែនិយាយឡើងវិញនូវគំនិតមួយចំនួនប៉ុន្តែមិនសមនឹងវាឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមគំនិតទូទៅទេ។

អាគុយម៉ង់ផ្អែកលើតម្លៃ

អាគុយម៉ង់ផ្អែកលើតម្លៃគឺជាអ្វីដែលផ្តោតជាសំខាន់ទៅលើគុណតម្លៃសីលធម៌របស់មនុស្សដែលប្រើវាដោយមិនគិតពីតម្លៃវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមាន។

នេះគឺជាប្រភេទនៃអាគុយម៉ង់ដែលត្រូវបានប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែវាមិនតែងតែត្រឹមត្រូវទេព្រោះវាជាជម្រើសដ៏អស្ចារ្យនៅពេលប្រធានបទទាក់ទងនឹងសីលធម៌ឬគំនិតទស្សនវិជ្ជាកំពុងពិភាក្សា។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយវាគឺជាអាគុយម៉ង់មិនត្រឹមត្រូវសម្រាប់ប្រធានបទដែលនៅសល់ព្រោះវាខ្វះកម្មវត្ថុព្រោះវាជាអាគុយម៉ង់ដែលមានលក្ខណៈជាប្រធានបទវាអាចជួយយើងឱ្យធ្វើការសន្និដ្ឋានអំពីអាទិភាពរបស់យើងនិងវិធីដែលយើងមើលឃើញរឿងប៉ុន្តែវាមិនអនុញ្ញាត យើងទៅវានឹងបម្រើដើម្បីឈានដល់ការសន្និដ្ឋានគោលបំណងលើប្រធានបទជាក់លាក់មួយ។

ទាំងនេះគឺជាប្រភេទនៃអាគុយម៉ង់ដែលត្រូវបានប្រើច្រើនបំផុតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលដូចដែលអ្នកអាចឃើញរាប់បញ្ចូលទាំងការដែលមិនអាចបកស្រាយបានចំពោះអ្នកដទៃដែលមានគោលបំណងប្រើពាក្យជំនួសដើម្បីការពារគំនិតដែលមិនមានទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់។


ខ្លឹមសារនៃអត្ថបទប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍របស់យើង ក្រមសីលធម៌វិចារណកថា។ ដើម្បីរាយការណ៍ការចុចកំហុស នៅទីនេះ.

៥៧ យោបល់ទុកអ្នក

ទុកឱ្យយោបល់របស់អ្នក

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានបោះពុម្ភ។

 1. ទទួលខុសត្រូវចំពោះទិន្នន័យ: មីហ្គែល - ហ្គែលហ្គេតថន
 2. គោលបំណងនៃទិន្នន័យ៖ គ្រប់គ្រង SPAM ការគ្រប់គ្រងមតិយោបល់។
 3. ភាពស្របច្បាប់៖ ការយល់ព្រមរបស់អ្នក
 4. ការប្រាស្រ័យទាក់ទងទិន្នន័យ៖ ទិន្នន័យនឹងមិនត្រូវបានទាក់ទងទៅភាគីទីបីឡើយលើកលែងតែកាតព្វកិច្ចផ្នែកច្បាប់។
 5. ការផ្ទុកទិន្នន័យ៖ មូលដ្ឋានទិន្នន័យដែលរៀបចំដោយបណ្តាញ Occentus (EU)
 6. សិទ្ធិ៖ នៅពេលណាដែលអ្នកអាចដាក់កម្រិតទាញយកមកវិញនិងលុបព័ត៌មានរបស់អ្នក។

 1.   រ៉ូម៉ាំងមេហ្ការ៉ាខារ៉ាតូ dijo

  ពិតជាគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់។

 2.   អនាមិក dijo

  សំខាន់ក្នុងការពិចារណាក្នុងការទំនាក់ទំនងរបស់យើង។ មានប្រយោជន៍និងអនុវត្តជាចំណេះដឹង។ មុខងារ។
  សូមអរគុណខ្លាំងណាស់។

 3.   អ៊ីរីនហ្គារីបៃ dijo

  គ្រាន់តែព័ត៌មានដែលខ្ញុំត្រូវការសម្រាប់កិច្ចការផ្ទះរបស់ក្មេងស្រីខ្ញុំត្រូវបានពន្យល់យ៉ាងច្បាស់។