Ħjiel biex issolvi problemi ta 'relazzjoni

Problemi ta 'relazzjoni jinħolqu għal bosta raġunijiet, u huwa li mal-mogħdija taż-żmien huwa inevitabbli li jidhru differenzi żgħar li jistgħu jikkawżawna nidħlu f'kontroversja, allura fl-aħħar il-konfront jispiċċa. Jiddependi fuq il-mod kif nimmaniġġjawha, ikollna riżoluzzjoni aħjar jew agħar. Għal dik ir-raġuni se nagħtuk xi pariri biex issolvi problemi ta 'relazzjoni li magħhom nippruvaw ngħinuk toħroġ minn kwalunkwe tip ta 'sitwazzjoni ta' dan l-istil li ssib ruħek fiha.

Ħjiel biex issolvi problemi ta 'relazzjoni

Ir-raġunijiet ewlenin għad-dehra ta 'problemi ta' relazzjoni

Fir-realtà, hemm bosta raġunijiet għaliex il-problemi jistgħu jidhru fi ħdan koppja, u hija li rridu nżommu f'moħħna li kull koppja hija dinja, għalhekk l-ebda konklużjoni jew teorija eżatta ma tista 'tinġibed f'dan ir-rigward.

Madankollu, hemm xi raġunijiet li nistgħu nikkunsidraw bħas-soltu jew komuni f'ħafna każijiet, bħal problemi li jinqalgħu minn partijiet terzi, u f'dan is-sens huwa normali li dik it-tielet persuna tkun xi ħadd li jappartjeni għall-familja.

Hemm ħafna problemi li jinqalgħu minn deċiżjonijiet li jittieħdu unilateralment fir-rigward tat-trattament ma 'nies fil-familja jew saħansitra barra minnha, iżda wieħed għandu jżomm f'moħħu wkoll li hemm raġunijiet oħra pjuttost frekwenti bħal li s-sitwazzjoni Hija mibruma minn problemi oħra, li fosthom nistgħu wkoll nenfasizzaw il-mard.

Għalkemm ma tidhirx sensibbli, il-verità hi li hemm ħafna mard li jista ’jispiċċa jikkawża problemi fil-koppja, bl-istess mod li fatturi oħra bħal li tkun mingħajr xogħol jew li ma jkollokx biżżejjed flus jaffettwaw ir-relazzjoni b’mod negattiv ħafna.

Iżda hemm raġuni li nistgħu nikkunsidraw bħala l-ħati ewlieni ta 'din it-tip ta' sitwazzjoni, li huwa l-fatt li jgħaddu s-snin, u fl-aħħar il-monotonija tispiċċa tassorbitna, b'tali mod li inevitabbilment jibdew iqumu problemi żgħar. li, orjentati tajjeb, M'għandhomx għalfejn jagħmlu ħsara, imma jekk inħalluhom jakkumulaw, fl-aħħar insibu li effettivament isiru ħajt bejnietna.

Mill-mod kif norganizzaw il-vaganzi, noħorġu jew noqogħdu d-dar, inqattgħu iktar ħin flimkien jew nirrispettaw il-privatezza ta ’xulxin, dawk in-nies li ma joqogħdux għal ħadd minna, l-attivitajiet li eventwalment kienu jdejquna, eċċ.

Fil-qosor, hemm tant raġunijiet għaliex iseħħu dawn il-problemi, li m'hemm l-ebda koppja li ma kellhiex tgħaddi minnhom, u bl-istess mod infakkrukom ukoll li l-koppji kollha jilħqu żmien meta jkollhom tegħleb kriżi qawwija li ġeneralment jibda minn problema li mhix daqshekk serja. Dan huwa l-punt ta 'bidla li minnu, jekk ma nistgħux negħlbuha, ir-relazzjoni tinqasam kompletament, imma jekk jirnexxielna, issir awtomatikament tant b'saħħitha li kważi qatt ma tispiċċa tinkiser.

Għal din ir-raġuni, diġà taf li, matul is-snin, ser ikollok tiffaċċja waħda jew aktar minn dawn il-kriżijiet, allura huwa tajjeb li titgħallem sensiela ta 'tricks biex issolvi problemi ta' relazzjoni sabiex il-kriżi ssir kemm jista 'jkun minuri. u li, naturalment, nistgħu noħorġu rebbieħa minnha.

Tricks biex issolvi problemi ta 'relazzjoni

Hemm tricks differenti li permezz tagħhom inkunu nistgħu nsolvu din is-sitwazzjoni. Infakkru li huwa importanti ħafna li żżomm f'moħħok li, skont kull relazzjoni, it-tricks li se niddettaljaw hawn taħt jadattaw għal grad aħjar jew agħar, sabiex, abbażi tal-problemi li nqalgħu bejnietkom , aħna nagħtuk parir li tqishom kollha u tagħżel fuq kollox dawk li taħseb li jistgħu jkunu l-iktar ta 'benefiċċju għar-relazzjoni tiegħek.

Monotonija, waħda mill-problemi ewlenin

M'hemm l-ebda dubju li l-monotonija hija waħda mill-problemi ewlenin li jistgħu jseħħu fi koppja, għalhekk huwa preċiżament hawn li se nattakkaw bl-aħjar riżultati.

Il-ksur tal-monotonija se jkun l-għan ewlieni tagħna, u billi nagħmlu dan ser inġeddu dawk is-sentimenti u sensazzjonijiet li għexna snin ilu, li magħhom il-ħajt se jaqa 'taħt il-piż tiegħu stess.

L-idea tkun li nbiddlu kompletament ir-rutina ta 'kuljum, iżda ovvjament irridu niffaċċjaw sensiela ta' responsabbiltajiet li ma nistgħux ninjoraw. Madankollu, nistgħu nanalizzaw il-possibbiltà li nbiddluhom ftit u, naturalment, ikollna niffukaw fuq il-ħin liberu b'mod aktar xieraq.

Se jkollna nisimgħu lis-sieħeb tagħna biex ikunu jafu dak li jridu jagħmlu, jew nistgħu sempliċement nissorprenduhom b'rigal relatat ma 'xi attività li għamilt fil-passat u li mlejtek, billi l-għan huwa bażikament li tibda tbiddel il-mod huma jiżviluppaw ħajtek, li mhux biss se tibbenefika lilna bħala koppja, iżda għandha wkoll benefiċċju individwali importanti.

Żomm f'moħħok li ġeneralment nistgħu nbiddlu r-rutina billi nżidu l-attivitàPeress li nkunu sedentarji hija xi ħaġa li bħala regola ġenerali ssegwi magħna awtomatikament matul is-snin, allura rridu nagħmlu ftit sforz biex nerġgħu nżidu l-attività u nagħmluha mal-persuna li nħobbu.

L-għan huwa dak tqatta 'ħin flimkien tagħmel affarijiet li t-tnejn jogħġbuk, li biha tara li l-affarijiet jiġu solvuti ħafna aħjar milli jista 'jidher għall-ewwel.

Ibdel ix-xena u ġedded ir-relazzjoni tiegħek

It-tkissir tal-monotonija huwa wieħed mill-aqwa pariri li nistgħu nagħtuk, imma rridu mmorru ftit iktar u ninkoraġġukom tibdlu x-xena tiegħek kompletament b'kull mod.

Jiġifieri, jekk int konvint li trid tkompli flimkien u l-obbligi jew is-sitwazzjoni ma jippermettulekx tkisser kompletament il-monotonija, għażla tajba hija li tieqaf toħroġ mill-postijiet fejn toħroġ u tibda tbiddel kwalunkwe destinazzjoni, imma naturalment aħna wkoll se mmorru l-mili żejjed u nimxu, jew b'mod permanenti jew temporanju.

Dan huwa l-aħjar mod kif nibdlu kompletament ir-rutina, sabiex inkunu nistgħu nibdew proġett ġdid bejnietna li jerġa ’jagħtina ħafna enerġija u jfakkarna f’dawk is-sensazzjonijiet li ilna ma nesperjenzaw.

Erġa 'lura biex ikollok dettalji mas-sieħeb tiegħek

Maż-żmien aħna wkoll nitilfu l-vizzju li jkollna d-dettalji mas-sieħeb tagħna, u dan iġiegħelna t-tnejn li aħna nħossuna weħidna. Ftakar fil-ferħ li tah meta tajtu dawk id-dettalji żgħar, u aħseb li hemm ħafna affarijiet li għadhom jogħġobhom imma li spiċċa jinsa għax ħallejthom fil-passat.

Ħjiel biex issolvi problemi ta 'relazzjoni

Minn meta tagħti fjura sempliċi jew bukkett jew teddy, vaganza, ftit evadenza, jew b'mod ġenerali kwalunkwe tip ta 'dettall, bla dubju jkun ġest li jtejjeb ħafna r-relazzjoni tiegħek, iżda għal dan huwa essenzjali li żżomm moħħok li r-rigal Għandu jkun mhux mistenni, jiġifieri m'għandniex nistennew għal ċelebrazzjoni, għeluq snin, eċċ., imma f'xi ġurnata partikolari għandek tippreżenta ruħek b'dak il-ġest żgħir, tgħanniqa kbira u bewsa minn dawk li tajt. xulxin mhux daqshekk ilu.jista 'jidher.

Wasal iż-żmien li terġa 'taħdem il-komunikazzjoni

Ir-relazzjonijiet spiss jinkisru min-nuqqas ta 'komunikazzjoni. Komunikazzjoni fi ħdan koppja hija essenzjali, peress li inkella qatt ma nistgħu nkunu nafu x'qed jiġri verament, jew dak li tħoss il-persuna l-oħra.

Permezz tal-komunikazzjoni se niksbu informazzjoni siewja ħafna li nistgħu naħdmu magħha sabiex inkomplu nżommu dik ix-xrara u dik il-maġija li dejjem ikkaratterizzatna.

F’dak is-sens, irridu nkunu sinċieri mas-sieħeb tagħna, imma ftakar li rridu nagħmluh mill-perspettiva ta ’dak li nħossu għaliha, jiġifieri m’għandniex inħossuna mġarrbin mis-sentimenti li għandna f’dan il-mument li fih il-problema diġà jeżisti bejnietna, Anzi, irridu nieqfu, nieħdu n-nifs u nibdew naħsbu kif ikollna ftit ġimgħat qabel ma dan kollu sploda.

Għal dik ir-raġuni huwa importanti ħafna li naħdmu l-komunikazzjoni l-ħin kollu, billi b'dan il-mod mhux biss nevitaw li nilħqu dan it-tip ta 'tensjoni u problemi ta' relazzjoni, iżda wkoll, fil-każ li niltaqgħu magħhom, ikun hemm aktar possibbiltajiet ta 'soluzzjoni minnhom b’riżultat tajjeb u nerġgħu nġeddu l-imħabba tagħna, fost affarijiet oħra għax aħna diġà nintuwixxu r-raġunijiet għaliex seħħew.

Jekk meħtieġ, ħu ftit ħin biex tirrifletti

U jekk wara li napplikaw it-tricks preċedenti kollha naraw li l-ħaġa mhix solvuta kompletament, forsi wasal iż-żmien li nieħdu ftit ħin biex nirriflettu, li għalih huwa importanti li nisseparaw staġun biex naħsbu waħedna dwar dak li verament inħossu għalih dik ir-relazzjoni.

Dan ma jfissirx li kulħadd imur triqtu biex jagħmel festi mal-ħbieb, iżda għandu jkun żmien li nimmeditaw mingħajr ma nħossu l-pressjoni tal-koppja fuqna, u fuq kollox hija esperjenza li permezz tagħha Nindunaw jekk verament irridux biex inkomplu ma 'dik il-persuna u nimmissjawhom matul l-assenza tagħhom, jew għall-kuntrarju, diġà waqfu jfissru dak li fissru għalina.

Tkun xi tkun id-deċiżjoni li tieħu, l-importanti hija li tagħmilha bil-kuxjenza u li tistudja dawn il-pariri kollha li aħna nagħtuk biex issolvi problemi ta 'relazzjoni li aħna konvinti għal kollox li, jekk inti tikkonforma magħhom b'qalbek u bl-illużjoni ta' nimxu 'l quddiem Int se taqbeż din il-ħotba u, kif għednilna fil-bidu, ir-relazzjoni tiegħek issir ħafna iktar solida u b'saħħitha, li minn issa' l quddiem se titjieb b'mod konsiderevoli.


Il-kontenut tal-artikolu jaderixxi mal-prinċipji tagħna ta ' etika editorjali. Biex tirrapporta żball ikklikkja hawn.

Kumment, ħalli tiegħek

Ħalli l-kumment tiegħek

Your email address mhux se jkun ippubblikat.

 1. Responsabbli għad-dejta: Miguel Ángel Gatón
 2. Għan tad-dejta: Kontroll SPAM, ġestjoni tal-kummenti.
 3. Leġittimazzjoni: Il-kunsens tiegħek
 4. Komunikazzjoni tad-dejta: Id-dejta ma tiġix ikkomunikata lil partijiet terzi ħlief b'obbligu legali.
 5. Ħażna tad-dejta: Bażi tad-dejta ospitata minn Occentus Networks (UE)
 6. Drittijiet: Fi kwalunkwe ħin tista 'tillimita, tirkupra u tħassar l-informazzjoni tiegħek.

 1.   Raphael Ramos qal

  Ippermettuli li nħalli dan il-kumment, José Miguel, sibt li huwa approċċ sinjuranti ħafna.

  Għaliex id-dettalji huma importanti?

  Ir-relazzjonijiet kollha, jew għall-inqas il-maġġoranza l-kbira, jitwieldu fl-attrazzjoni, tidher persuna, din il-persuna tagħmel impressjoni pożittiva u pjaċevoli fuqna, li tippermettilna naħsbu dwar il-possibbiltà li nistabbilixxu relazzjoni bħala koppja.

  Minn dan il-proċess ta 'attrazzjoni, in-nies jiftħu lilhom infushom għall-possibbiltà li jistabbilixxu proċess ta' avviċinament, li huwa mgħobbi b'ħafna riti soċjali:

  • Jibdew is-sejħiet.
  • Ħarġiet biex tieħu kafè jew għall-films huma kkoordinati.
  • Jitkellmu fil-bidu u fl-aħħar tal-ġurnata.
  • Ġie żviluppat lingwa dejjem aktar effettiva.
  • Hemm qrubija akbar.
  • Spazji jinfetħu biex jiltaqgħu mal-familja ta ’xulxin.
  • Hemm mijiet ta 'messaġġi.

  Il-lista hija enormi, jekk dan iseħħ progressivament, il-livell ta ’interess u intimità jikber, kollox jibda hekk, f’dan l-ewwel stadju, barra minn hekk, espressjoni progressiva ta’ dettalji hija parti minn dan il-proċess inizjali, li l-għan ewlieni tiegħu huwa li persuna tħoss il-pjaċir tal-persuna, il-benesseri, tikkomunika a Inħobbok u possibli Inħobbok.

  Karti, messaġġi, fjuri, ċikkulati, annimali mimlijin, kotba jidhru, hekk kif il-koppja ssir taf lil xulxin, id-dettalji huma personalizzati, għax nitgħallmu nkunu nafu t-togħma u l-preferenza tal-persuna l-oħra, kull dettall isir f '"I oqgħod attent għalik ", f '" Inħobbok ", f'" hawn jien "f '" Nara lili nnifsi miegħek.

  Sfortunatament wara dan l-istadju, ladarba r-relazzjoni tkun stabbilita, hemm tendenza qawwija għar-rutina biex taqbadna, u nħallu d-dettalji warajna. Oqgħod attent! Id-dettalji huma espressjoni importanti ħafna ta 'affezzjoni, issa għaliex jien importanti? Huwa sempliċi ħafna:

  • Huma jesprimu l-attenzjoni.
  • Il-persuna l-oħra tinħass li hija preżenti fil-ħajja tagħna ta 'kuljum.
  • Huma sinjal li progressivament insiru nafu aħjar lill-persuna l-oħra.
  • Id-dettalji jġiegħlu lill-koppja tara li aħna mpenjati.
  • Huma jesprimu I love you, I love you, they express a I am here and we are forward.
  • Huma jesprimu impenn, fiduċja, u ftuħ għall-bini tar-relazzjoni.

  Iżda, meta dawn jisparixxu, sfortunatament il-messaġġ huwa l-oppost:

  • Jinħolqu ideat u sentimenti li jiddubitaw il-pedamenti tar-relazzjoni.
  • Id-demotivazzjoni tiġi mitmugħa.
  • Huwa possibbli ħafna li t-taqlib tal-qalb jibda jkun parti minn dan il-proċess ta 'relazzjoni.

  Id-dettalji huma kampjun attiv tal-bini ta 'relazzjoni:

  • Jippermettu lill-bniedem iżomm motivazzjoni attiva.
  • Huma favur li jkollhom tendenza qawwija għall-affezzjoni, għall-ftuħ.

  Imma meta tmur mir-rikkezza tad-dettalji, għan-nuqqas tagħhom, il-messaġġ huwa kompletament differenti:

  • Jinqalgħu l-ispirti.
  • Il-mistoqsijiet.
  • L-irritabilità tieħu postna.
  • Jekk din l-imġieba ma tinbidilx, xquq emozzjonali jistgħu jieħdu r-relazzjoni f'idejha.

  Il-wirjiet ta 'affezzjoni għandhom ikunu kostanti u frekwenti, kuljum ma jistennewx dati speċjali jew mumenti uniċi, ovvjament dawn huma importanti, iżda d-dettalji jissimbolizzaw għażla pożittiva u jsaħħu l-motivazzjoni biex inkunu flimkien. Ma tistax tittraskura dawn l-espressjonijiet ta 'affezzjoni, peress li huma dawk li jagħtu tifsira u kontenut lir-relazzjoni.

  Int attiv f'dan il-proċess?
  Int attent għal dak li hu importanti għal sieħbek?
  Int ċar dwar l-importanza tad-dettalji f'ħajtek bħala koppja?
  Tridlek id-dettalji fir-relazzjoni tiegħek?

  Irrevediha, u jekk iva, jekk dawn sparixxew minnek, din l-espressjoni permezz tad-dettalji teħtieġ riattivazzjoni emozzjonali, issa, wasal iż-żmien li terġa 'teħodha, u tagħmilha issa, għax il-qtugħ tal-qalb jidher meta tieqaf taħdem fuq il-pożittiv kostruzzjoni ta 'affezzjoni.

bool(veru)