45 dyfyniad enwog gan Immanuel Kant am fywyd

Immanuel Kant yn ysgrifennu brawddegau yn ei weithiau

Os ydych chi'n hoff o athroniaeth, mae'n fwy na sicrwydd eich bod chi'n gwybod pwy oedd Immanuel Kant. Athronydd Almaenig ydoedd a anwyd ym 1721 yn Konigsberg, Prwsia. Fe'i gelwir yn "Kant" ac fe'i hystyriwyd yn un o'r athronwyr mwyaf dylanwadol yn Ewrop ar y pryd a hyd heddiw, ym mhob athroniaeth fyd-eang.

Gyda Hegel a Schopenhauer y gwnaethant ddatblygu delfrydiaeth Almaeneg, ysgol athronyddol sy'n para hyd heddiw. Ymhlith ei weithiau mwyaf poblogaidd rydyn ni'n dod o hyd i: "Beirniadaeth ar reswm pur", "Beirniadaeth ar farn" neu "Metaffiseg arferion". Nid yw neb yn sylwi ar ei fyfyrdodau a dyna pam y bydd ei ymadroddion enwog yn gwneud ichi fyfyrio'n ddwfn iawn ar fywyd.

Ymadroddion enwog o Kant

Ymadroddion meddwl Immanuel Kant

Ymhlith ei ymadroddion a'i fyfyrdodau gwelwn y rheidrwydd categorïaidd ei fod, yn ôl yr awdur, wedi dweud ei fod yn gweithredu ar bobl, waeth beth oedd eu dymuniadau neu eu diddordebau. Rhannodd hefyd y dyletswyddau rhwng perffaith ac amherffaith, y cyntaf yn peidio â dweud celwyddau a'r olaf wrth eu cymhwyso mewn amseroedd a gofodau penodol.

Erthygl gysylltiedig:
8 celwydd y gallwch chi eu clywed wrth ymladd am eich breuddwydion

Er mwyn deall rhan fawr o'i ymadroddion enwog, mae angen agor eich meddwl, ond yr hyn rydyn ni'n sicr ohono yw y byddwch chi'n gallu gweld bywyd o safbwynt arall a bydd gennych adlewyrchiad mewnol a fydd yn gwneud ichi dyfu fel bod dynol.

Os ydych chi eisiau gwybod mwy am y dyfyniadau enwog hyn gan Immanuel Kant, daliwch ati i ddarllen a chofrestrwch ar gyfer y rhai rydych chi'n meddwl eich bod chi'n eu hoffi fwyaf. Fel hyn ni fyddwch yn eu hanghofio a byddwch yn gallu myfyrio arnynt pryd bynnag y credwch ei fod yn briodol.

 • Mae deallusrwydd yr unigolyn yn cael ei fesur yn ôl faint o ansicrwydd y gall eu cefnogi.
 • Rheolau ar gyfer hapusrwydd: rhywbeth i'w wneud, rhywun i'w garu, rhywbeth i edrych ymlaen ato.
 • Mae ein holl wybodaeth yn dechrau gyda'r synhwyrau, yna'n mynd ymlaen i ddeall, ac yn gorffen gyda rheswm. Nid oes unrhyw beth uwch na rheswm.
 • Nid ewyllys Duw yn unig yw ein bod ni'n hapus, ond ein bod ni'n gwneud ein hunain yn hapus.
 • Nid yw hapusrwydd yn ddelfrydol o reswm, ond o'r dychymyg.
 • Roedd yn rhaid i mi ddileu gwybodaeth i wneud lle i gredu.
 • Peidiwch â buddsoddi'ch holl amser mewn un ymdrech, oherwydd mae angen amser ar bob peth.
 • Gall y dyn doeth newid ei feddwl. Y ffwl, byth.
 • Wrth i'r llwybr daearol gael ei orchuddio â drain, mae Duw wedi rhoi tri rhodd i ddyn: y wên, y freuddwyd a'r gobaith.
 • Rhaid imi ymddwyn bob amser fel petai norm ymddygiad fy ngweithredoedd yn dod yn gyfraith fyd-eang.

Immanuel Kant meddyliwr ymadroddion athronyddol

 • Mae profiad heb theori yn ddall, ond gêm ddeallusol yn unig yw theori heb brofiad.
 • Meddwch ar y dewrder i ddefnyddio'ch rheswm eich hun. Dyna arwyddair yr oleuedigaeth.
 • Mewn tywyllwch mae'r dychymyg yn gweithio'n fwy gweithredol nag mewn golau llawn.
 • Yr unig beth sy'n ddiwedd ynddo'i hun yw dyn, ni ellir byth ei ddefnyddio fel modd.
 • Mae darllen yr holl lyfrau da fel sgwrs â meddyliau gorau'r canrifoedd diwethaf.
 • Nid ydym yn filiwnyddion oherwydd yr hyn sydd gennym, ond oherwydd yr hyn y gallwn ei wneud heb fod gennym unrhyw adnoddau materol.
 • Mae gwyddoniaeth yn wybodaeth drefnus, doethineb yw bywyd trefnus.
 • Cysgodd a breuddwydiodd fod bywyd yn brydferth; Deffrais a sylweddolais fod bywyd yn ddyletswydd.
 • Gyda'r cerrig y mae beirniaid yn eu taflu'n galed atoch chi, fe allech chi hefyd godi heneb i chi'ch hun.
 • Mae'r sawl sy'n golygu anifeiliaid hefyd yn mynd yn anghwrtais wrth iddo ddelio â dynion. Gallwn farnu calon dyn trwy ei driniaeth o anifeiliaid.
 • Mae meddyliau heb gynnwys yn wag, mae greddfau heb gysyniad yn ddall.
 • Mae holl fuddiannau fy rheswm, hapfasnachol ac ymarferol, wedi'u cyfuno yn y tri chwestiwn canlynol: Beth alla i ei wybod? Beth ddylwn i ei wneud? Beth alla i ei ddisgwyl
 • Anaeddfedrwydd yw'r anallu i ddefnyddio deallusrwydd rhywun heb arweiniad rhywun arall.
 • Po brysuraf ydyn ni, y mwyaf difrifol rydyn ni'n teimlo ein bod ni'n byw, y mwyaf ymwybodol ydyn ni o fywyd.
 • Gofod ac amser yw'r fframwaith lle mae'r meddwl yn gyfyngedig i adeiladu ei brofiad o realiti.
 • Gweithiwch yn y fath fodd fel y gall uchafswm eich ewyllys fod yn egwyddor deddf gyffredinol bob amser.

Dylanwad Immanuel Kant diolch i'w ymadroddion enwog

 • Goleuedigaeth yw rhyddhad dyn o'i anaeddfedrwydd hunan-ysgogedig.
 • Byddwch yn amyneddgar am gyfnod, mae athrod yn fyrhoedlog. Y gwir yw merch amser, bydd yn ymddangos yn fuan eich cyfiawnhau.
 • Allan o bren cam y ddynoliaeth, ni wnaed unrhyw beth syth.
 • Dare i feddwl!
 • Trin pobl fel diwedd, byth fel modd i ben.
 • Dim ond y rhai sydd wedi'u goleuo, heb ofni cysgodion.
 • Y gyfraith yw'r set o amodau sy'n caniatáu i ryddid pob un ddarparu ar gyfer rhyddid pawb.
 • Mae'r sawl sy'n greulon tuag at anifeiliaid hefyd yn mynd yn llym yn ei berthynas â dynion. Gallwn farnu calon dyn trwy ei driniaeth o anifeiliaid.
 • Ymhob dyfarniad yr ydym yn disgrifio rhywbeth fel rhywbeth hardd, nid ydym yn caniatáu i unrhyw un gael barn arall.
 • Rhagrith pur yw bod deddf i'w chasáu neu hyd yn oed ei dirmygu, sydd wedyn, yn parhau i wneud daioni hyd yn oed gan wybod eu bod dan anfantais?
 • Heb ddyn a'i botensial ar gyfer cynnydd moesol, dim ond anialwch yn unig fyddai realiti i gyd, peth yn ofer, heb unrhyw bwrpas terfynol.
 • Nid yw rhyddid yn pennu dim mewn perthynas â'n gwybodaeth ddamcaniaethol o fyd natur, yn yr un modd ag nad yw'r cysyniad o natur yn pennu dim mewn perthynas â deddfau ymarferol rhyddid.
 • Addysg yw'r datblygiad mewn dyn o'r holl berffeithrwydd y mae ei natur yn alluog ohono.
 • Amynedd yw cryfder y gwan a'r diffyg amynedd, gwendid y cryf.
 • Trwy gelwydd, mae dyn yn cael ei ddifetha, ac fel petai, yn dinistrio ei urddas fel dyn.
 • Rhyddid yw'r gyfadran honno sy'n cynyddu defnyddioldeb pob cyfadran arall.
 • Ni all yr un sy'n gwneud ei hun yn abwydyn gwyno wedyn os bydd pobl yn camu arno.
 • Mae hi bob amser yn braf cofio bod modd gwneud popeth rydyn ni'n ei gysyniadu trwy reswm.
 • Mae'r ddelwedd o bobl sy'n argyhoeddi gan eu hymddangosiad corfforol, weithiau'n disgyn ar fathau eraill o deimladau.

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.