Gwahaniaethau rhwng personoliaeth, anian a chymeriad

anian a chymeriad

Mae personoliaeth yn gyffyrddiad anodd ei ddehongli a geir mewn pobl. Mae anian a chymeriad yn ffurfio'r bersonoliaeth honno sy'n ein gwneud ni'n unigryw gyda'n hynodrwydd ein hunain. Mewn gwirionedd, personoliaeth, anian a chymeriad yw'r tri chysyniad a ddefnyddir mewn seicoleg i allu siarad am y gwahanol ffyrdd o deimlo a meddwl. Mae'n arferol i bobl ddrysu eu hystyron.

Er mwyn i chi beidio â drysu mwy os mai dyma sy'n digwydd i chi, rydyn ni'n mynd i egluro ystyr pob cysyniad fel y byddwch chi, o hyn ymlaen, yn deall mwy beth maen nhw'n ei olygu ond hefyd, eich bod chi'n deall eich hun yn well a sut mae'ch personoliaeth yn cael ei siapio.

Dirwest

Anian yw sylfaen popeth, dyma'ch ffurf fwyaf naturiol ar eich personoliaeth ac mae cysylltiad agos rhyngddi â'ch genynnau a'ch hynafiaid. ACDyma ran fiolegol a mwyaf greddfol eich personoliaeth ... a hi fydd yn dod gyntaf bob amser. Mae'r anian yn ymddangos ers ein bod ni'n fabanod. Mae yna fabanod sy'n llidiog yn haws nag eraill ac mae hynny heb ddysgu, mae'n anian sydd ganddyn nhw o'u genedigaeth.

Nid yw anian yn rhywbeth y gellir ei addasu neu ei newid yn hawdd oherwydd bod gennych anian anodd ei drin. Gallwch weithio ar yr anian ond mae'n cymryd ymdrech ychwanegol oherwydd bydd yr anian sylfaenol bob amser o fewn y bersonoliaeth. Gellir gwneud ymdrech ymwybodol i atal anian rhag achosi problemau mewn perthnasoedd rhyngbersonol.

Cymeriad

El cymeriad Mae'r hyn sydd ganddo wedi mynd ar ôl anian a bydd hyn yn dibynnu'n uniongyrchol ar y profiadau sy'n rhaid i chi fyw yn eich bywyd. Mae'n dod o'r amgylchedd rydych chi wedi'i gael yn eich bywyd, yr hyn rydych chi wedi'i ddysgu gartref neu yn yr ysgol ... popeth sydd wedi bod yn dysgu i chi yw'r hyn sydd wedi ffurfio'ch cymeriad. Mae arferion yn cael eu ffurfio o fewn cymeriad ac mae hyn i gyd yn ffurfio'ch personoliaeth.

Dyna pam mae diwylliant mor bwysig mewn pobl, oherwydd mae diwylliant cymdeithasol yn ffurfio personoliaeth llawer sy'n tyfu i fyny ynddo. Mae cymeriad yn llai sefydlog nag anian oherwydd nid yw'n dod o eneteg, gellir ei siapio a hyd yn oed ei newid yn dibynnu ar yr amgylchiadau a brofir. Mae'r cymeriad yn mynd trwy wahanol gamau ac mae yn y glasoed pan fydd wedi'i ffurfio'n llawn, er y gall barhau i newid yn ystod bywyd.

Personoliaeth: y cyfuniad o bopeth

Personoliaeth yw swm y cymeriad a'r anian. Personoliaeth yw'r hyn sy'n ein gwneud ni'n unigryw ac yn amhrisiadwy. Weithiau gallwn deimlo bod rhywbeth am y bersonoliaeth nad ydym yn ei hoffi yn fawr iawn ac yn yr achos hwnnw, mae angen myfyrio ar yr hyn ydyw a chwilio am atebion a ffyrdd newydd o weithredu sy'n gwneud inni deimlo'n well amdanom ein hunain.

Personoliaeth yw'r set o nodweddion etifeddol yn ogystal â'r set o brofiadau personol sydd wedi eich gwneud chi pwy ydych chi heddiw. Ym maes seicoleg, mae'r bersonoliaeth yn cynnwys grŵp o emosiynau, canfyddiadau a gweithredoedd sy'n ffurfio ymddygiad yr unigolyn.

anian a chymeriad

Personoliaeth yw'r ffordd rydych chi'n teimlo am bethau a'r ffordd rydych chi'n uniaethu ag eraill. Mae personoliaeth yn grŵp o brosesau sy'n rhyngweithio â'i gilydd a fydd yn eich helpu i weld y byd mewn un ffordd neu'r llall. Er y gellir deall beth yw personoliaeth gyda’r nodweddion hyn, y gwir amdani yw nad yw arbenigwyr yn cytuno ar esboniad unfrydol gan ei fod yn cwmpasu sawl agwedd ar fywyd unigolyn.

Er nad oes esboniad unfrydolYr hyn sy'n wir yw bod gan bob esboniad un peth yn gyffredin: mae patrwm penodol ym mhopeth sy'n arwain pobl i ymddwyn yn yr un modd mewn sefyllfaoedd tebyg. Er bod yna lawer o newidynnau oherwydd bod pob person yn wahanol, gall y duedd fod yn debyg ynddo'i hun.

Gwahaniaethau rhwng cymeriad ac anian

Ar ôl i ni gyrraedd y pwynt hwn, byddwn yn deall yn well beth yw cymeriad ac anian, felly byddwch chi'n ei ddeall hyd yn oed yn well. Dywedir yn gyffredin fod gan bob creadur byw, pob anifail, pryfyn neu fod dynol ei gymeriad penodol ei hun neu, i'w roi yn fwy cyffredinol, ei nodweddion penodol. Yn fwy na hynny, Mewn sgyrsiau bob dydd, mae pobl yn aml yn drysu'r termau 'cymeriad' ac 'anian' er nad ydyn nhw mewn gwirionedd yr un peth, fel y gwnaethon ni ei drafod uchod.

Yn y bôn, mae anian yn rhywbeth sy'n gysylltiedig â dimensiwn hanfodol bod dynol. Mae'n synthesis o'r holl reddfau, tueddiadau ac ysgogiadau y mae bodau dynol yn ymarferol analluog i'w newid neu eu dileu oherwydd eu bod wedi'u gwreiddio yn eu dimensiwn biolegol a ffisiolegol. Dirwest, felly, mae ganddo gysylltiad agos â natur anifail dyn.

Mae cymeriad, ar y llaw arall, er na ellir ei ddatgysylltu oddi wrth anian, yn cynrychioli dimensiwn deallusol, ymwybodol a gwirfoddol dyn. Mae cymeriad person yn ganlyniad i'w ymdrech ymwybodol i addasu, trwy adio neu dynnu, rhai agweddau ar ei anian gynhenid ​​trwy defnyddio eu cyfadrannau deallusol ac emosiynol a defnyddio eu pŵer ewyllys.

Cymeriad yw ymddygiad bod dynol ymwybodol sy'n gwybod beth mae'n ei wneud a ble mae'n mynd, tra bod anian yn cynrychioli ysgogiadau ei natur fiolegol, y tueddiadau sy'n gorwedd o dan wyneb ei ymwybyddiaeth. Cymeriad yw, fel petai, synthesis o holl nodweddion penodol anian dyn sydd wedi'i goncro a'i reoli.

anian a chymeriad

A ellir ei newid?

Fel y dywedasom, mae bron yn amhosibl newid anian, gan fod pob bod dynol a anwyd i'r byd wedi derbyn anian wedi'i diffinio'n glir ymlaen llaw. Ond wrth i'r cymeriad gael ei ffurfio gan dueddiadau ymwybodol bod sy'n rhesymu ac yn adlewyrchu ac eisiau cadarnhau ei hun trwy wella neu ddirywio'r etifeddiaeth y cafodd ei eni â hi, mae hyn yn arwain at agwedd, ffordd o amlygu sydd yn aml yn gwrthgyferbynnu'n uniongyrchol ag anian sylfaenol rhywun.

Dyma beth rydyn ni'n ei olygu wrth gymeriad. Mae cymeriad person, fel petai, yn 'fersiwn' newydd o'i anian, fersiwn lliw, wedi'i haddasu a'i gogwyddo tuag at nod penodol, yn ddelfrydol. Mae fel arfer a gafwyd yn fwriadol ac mae'n dod yn ail natur. Nid yw cymeriad yn rhywbeth sy'n bodoli adeg genedigaeth, mae'n cael ei ffurfio'n raddol, dros y blynyddoedd. Gallwch chi weld hyn mewn plant: mae ganddyn nhw anian ond does ganddyn nhw ddim cymeriad eto.

Fel y gwelsoch, mae personoliaeth, anian a chymeriad yn wahanol gysyniadau ond maent yn ffurfio un uned. Mae'r gwahaniaethau sydd ganddyn nhw yn ffurfio eu gwerth mawr ac felly gallwch chi ddeall eich ymddygiad yn well. Ar ôl i chi ddeall eich ymddygiad eich hun, bydd yn haws ei addasu rhag ofn eich bod am ei wneud i deimlo'n well am y bywyd sydd gennych.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)