15 nam gwaethaf person

Mae gan bob un ohonom ddiffygion a rhinweddau ac mae'n dda eu hadnabod neu o leiaf fod yn ymwybodol ohonynt i wella'r agweddau hynny ar ein person sy'n gwneud inni ddioddef neu nad ydynt yn gwneud lles inni. Y delfrydol yw dod o hyd i'r cydbwysedd rhwng y diffygion a'r rhinweddau ... er nad yw bob amser yn hawdd.

Am hynny, mae'n bwysig gwybod beth yw diffygion gwaethaf person oherwydd eu bod yn agweddau negyddol mewn bywyd, os oes gennych rai, byddant yn eich atal rhag byw mewn cytgord o fewn cymdeithas neu hyd yn oed o fewn eich teulu eich hun.

Y diffygion gwaethaf y gall rhywun eu cael

Er bod llawer mwy o ddiffygion, rydyn ni'n mynd i ddweud rhai ohonyn nhw wrthych chi oherwydd nhw yw'r rhai mwyaf cyffredin a'r rhai mwyaf ailadroddus mewn cymdeithas. Yn y modd hwn, byddwch chi'n gallu gwneud ymarfer myfyrio a darganfod a oes unrhyw un o'r rhain yn effeithio arnoch chi yn eich bywyd bob dydd.

Bydd newid er gwell bob amser yn eich dwylo chi, a Os nad ydych chi'n gwybod sut i wneud hynny, yna bydd yn fwy nag angenrheidiol eich bod chi'n ceisio cymorth gan weithiwr proffesiynol er mwyn adfer cydbwysedd emosiynol.

Mewn gwirionedd, os ydych chi'n cofio'r bobl sy'n pasio trwy ein bywydau ac sy'n ein marcio, mae hynny oherwydd Fel rheol mae ganddyn nhw gyfres o rinweddau rydyn ni'n eu hoffi ac sy'n gwneud i ni gysylltu â nhw. Cydymdeimlad, caredigrwydd, neu allgaredd yw rhai o'r nodweddion gorau y gall rhywun eu cael.

Fodd bynnag, nid oes gan bawb y rhinweddau cadarnhaol hyn, ond mae yna bobl nad yw eu presenoldeb yn ddymunol o gwbl. Beth nad ydym yn ei hoffi amdanynt? Beth yw'r diffygion y gall person eu cael? Darganfyddwch fwy ...

Awdurdodol

Cyfres o nodweddion person sy'n cynnwys ymddygiadau annemocrataidd ac anoddefgar yw awdurdodaeth. Wrth ddelio â'r mathau hyn o bobl nid oes ots a ydych chi'n iawn ai peidio, nid oes gwerth i'ch barn oherwydd y cyfan maen nhw ei eisiau yw ufuddhau ar bob cyfrif.

Ar y llaw arall, nodweddir pobl awdurdodaidd trwy gredu eu bod yn gwybod yn well nag eraill beth sydd ei angen ar eraill, yn union fel y byddai rheolwr despotic.. Gan mai ef yw'r unig awdurdod sy'n gallu penderfynu beth sy'n gywir a beth sydd ddim, mae'r posibilrwydd o ddeialog wedi'i eithrio ac yn syml, mae gorchmynion yn cael eu trosglwyddo tuag at eraill.

Trachwant ac avarice

Mae trachwant a thrachwant yn nodweddion negyddol iawn i berson, oherwydd nid yw byth yn hapus â'r hyn sydd ganddo ac mae bob amser eisiau mwy. Mae'r barus yn poeni dim ond am bethau materol (arian yn bennaf) ac nid ydynt yn poeni sut y cânt eu cael. Maen nhw bob amser eisiau mwy a mwy.

Yn ogystal, mae'r ffaith bod rhywun yn farus nid yn unig yn creu sefyllfaoedd o anghyfiawnder, ond os yw'r meddylfryd hwn yn lledaenu, mae'r posibilrwydd o gydweithio a chydweithredu i gyflawni nod cyffredin yn diflannu a unigolyddiaeth yn unig sy'n teyrnasu.

Envy

Mae cenfigen yn nodwedd o'r person nad yw'n iach i'r dioddefwr na'r cenfigennus. Y tu ôl i genfigen mae hunan-barch, rhwystredigaeth a phoen isel bob amser. Mae cenfigen, ar y llaw arall, yn digalonni pobl Efallai eu bod yn rhagori ar rywbeth yn ei wneud, oherwydd eu bod yn ofni'r canlyniadau y gallai hyn eu cael oherwydd yr ôl-effeithiau cymdeithasol y byddai'r llwyddiannau hyn yn eu cael.

Ymosodolrwydd

Mae ymddygiad ymosodol yn ymddygiad nad yw'r dyddiau hyn yn edrych yn dda iawn, yn enwedig pan rydyn ni'n smalio byw mewn cymdeithas wâr. Mae'r dyn ymosodol yn gweld y byd i gyd fel bygythiad ac mae'r newid lleiaf yn cynyddu gyda dicter.

Creulondeb

Gelwir niweidio rhywun yn fwriadol yn greulondeb. Nid yw'r mathau hyn o bobl wedi datblygu empathi ac nid ydynt yn edifarhau am eu gweithredoedd. Diffyg uchafbwynt yn bendant.

Dial a sbeit

Nid yw drwgdeimlad a dial yr un peth ond maent yn gysylltiedig. Er bod drwgdeimlad yn fath o ddifrod moesol, yr ydym yn teimlo ein bod yn troseddu trwyddo, dial yw'r weithred sy'n gysylltiedig â'r drwgdeimlad hwnnw ac yr ydym yn ymddwyn yn elyniaethus tuag ato Rydyn ni am i'r person arall ddioddef canlyniadau ein brifo.

Cyrhaeddiad

Mae haerllugrwydd yn ansawdd negyddol i berson oherwydd yn cael ei werthfawrogi uwchlaw'r lleill a gall ddod i anfri ar unigolion eraill a'u trin fel petaent yn israddol.

Hunanoldeb

Nodweddir egoism gan y ffaith nad yw'r person yn dueddol o rannu a dim ond os yw'n gallu sicrhau ei fudd ei hun y mae'n gweithredu. Maen nhw'n bobl anniwall ac maen nhw eisiau mwy bob amser. Nid ydyn nhw'n stopio nes eu bod nhw'n cael yr hyn maen nhw ei eisiau ac maen nhw'n teimlo'n droseddol ac yn ddig iawn pan nad ydyn nhw'n cael yr hyn maen nhw ei eisiau gan eraill.

Ego

Yr ego yw'r edmygedd gormodol ohonoch chi'ch hun ac mae'n nodwedd sy'n gysylltiedig â rhai diffygion affeithiol ac emosiynol. Go brin eu bod yn gwarantu perthnasoedd rhyngbersonol iach.

Balchder

Gall balchder fod yn gadarnhaol mewn rhai sefyllfaoedd fel math o amddiffyniad. Fodd bynnag, yn y rhan fwyaf o achosion mae'n rhwystr i les a chysylltiadau rhyngbersonol, gan ei fod yn rhwystro cyfathrebu naturiol a mynegiant teimladau. Mae hefyd yn gwneud i'r unigolyn beidio â chydnabod ei gamgymeriadau a gall ddod yn amddiffynnol gydag eraill.

Perffeithiaeth

Gall perffeithiaeth hefyd fod yn gysylltiedig â rhywbeth positif, oherwydd gall yr unigolyn wneud gwaith rhagorol. Fodd bynnag, mae'r nodwedd bersonoliaeth hon yn gwneud yr unigolyn yn hynod anhapus, oherwydd nid yw byth yn hapus gyda'r hyn y mae'n ei wneud na'r hyn y mae'n ei gyflawni.

Anniddigrwydd

Nodweddir anniddigrwydd oherwydd bod y person yn dueddol o deimlo dicter ac ymateb ymosodol i ysgogiad y mae'n ei ystyried yn annifyr. Mae pobl hawdd eu cythruddo bob amser yn ofidus.

Anoddefgarwch

Mae'r ychydig oddefgarwch tuag at eraill a thuag at wahaniaethau yn golygu bod y nodwedd hon yn un o ddiffygion mwyaf y bod dynol. Mae'r unigolion hyn yn ddigyfaddawd ac yn llawn rhagfarnau.

celwydd

Mae'r celwydd yn un arall o ddiffygion y bod dynol, nad yw bob amser yn cael ei gyfeirio tuag at bobl eraill, ond gall unigolion dwyllo'u hunain. Gall hunan-dwyll fod yn niweidiol iawn ac mae'n ffordd o osgoi realiti.

Pesimistiaeth

Mae'r ffordd rydyn ni'n meddwl yn effeithio i raddau mwy neu lai ar ein hymddygiad. Mae meddwl yn negyddol bob amser yn arwain at ganlyniadau niweidiol i'r unigolyn, felly mae bob amser yn well bod yn gadarnhaol ac yn optimistaidd.

Wrth gwrs mae yna lawer mwy ... Dim ond rhai ohonyn nhw yw'r rhain, a hoffech chi dynnu sylw at unrhyw un arall? Gadewch eich barn i ni mewn sylwadau!


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)