Beth yw pwysigrwydd defnyddio'r ddalen grynodeb yn gywir?

Pan gynhelir Ymchwiliadau, rydym yn astudio pwnc, yn ei baratoi i'w ddysgu neu eisiau ei gyflwyno neu ei egluro i eraill, mae'n rhaid i ni gasglu llawer iawn o ddeunydd a data i'w ddadansoddi, ei drefnu a'i werthuso yn ddiweddarach, trwy gydol y broses hon, mae angen defnyddio dulliau, technegau ac offer sydd nid yn unig yn hwyluso'r gwaith, ond sydd hefyd yn ein helpu i wneud y gorau o'n hymdrechion a gwarantu llwyddiant y canlyniad.

Mae yna lawer o adnoddau ar gael i fod eisiau gwneud swydd gyda rhagoriaeth, effeithlonrwydd a thaclusrwydd. Un o'r adnoddau hynny yw Tab cryno sy'n offeryn a ddefnyddir wrth lunio syntheseiddio'r agweddau allweddol sy'n caniatáu inni drefnu'r deunydd a gasglwyd o'r ddogfennaeth mewn ffordd fyrrach, fwy cyflawn a haws ei reoli. Yn cynnwys yr agweddau mwyaf amlwg neu allweddol o'r wybodaeth a adolygwyd, a ddadansoddwyd .

Beth bynnag yw'r pwrpas ar gyfer y wybodaeth sy'n cael ei phrosesu, mae'n hanfodol gwneud y rheolaeth fwyaf cyflawn, syntheseiddiedig a chyffredinol o'r holl wybodaeth sydd ar gael.

Y tab Crynodeb

Mae cerdyn cryno yn betryal o bapur neu gardbord, lle cesglir gwybodaeth am bwnc i'w astudio, mewn ffordd gryno a sgematig. Dylai gynnwys prif syniadau pwnc yr astudiaeth, a chyfeiriadau'r ffynonellau y cymerwyd y data ohonynt. Mae'n darparu, mewn un offeryn, y wybodaeth fwyaf cyffredinol ar y pwnc i ddelio ag ef. Mae'n bwysig iawn oherwydd ei fod yn cynnig trosolwg o'r hyn sydd wedi'i ymchwilio neu ei astudio, ac yn darparu parth mwy effeithlon a chyflawn.

Beth yw tocyn?

Yn gyffredinol, mae ffeil yn offeryn cymorth yn y gwaith, o ran rheoli faint o wybodaeth. Yn gyffredinol maent yn betryalau papur lle cesglir llawer iawn o ddata, yn unol â gorchymyn safonol a safonol. Yn dibynnu ar y cyfleustodau a roddir i bob tab, mae yna wahanol fathau: cofnodion llyfryddol, cofnodion meddygol, cofnodion hemerograffig, cofnodion cryno, ymhlith eraill

Y crynodeb?

Mae'r crynodeb yn esboniad cryno, pendant o hanfodion pwnc, ei amcan yw lleihau syntheseiddio cynnwys darlleniad, testun neu ddogfen, gan echdynnu'r hyn a ystyrir yn bwysicaf neu hanfodol, gan geisio bod yn fanwl gywir heb dynnu hanfod y cynnwys a defnyddio ein geiriau ein hunain.

I baratoi crynodeb, rhaid i chi ddechrau o brif syniadau'r testun neu'r nodiadau a wnaed yn ystod y darlleniad, gan geisio dealltwriaeth o'r trefniadaeth y pwnc a'r cysylltiad rhwng y gwahanol syniadau a gyflwynir yn y gwahanol baragraffau. Rhaid paratoi crynodeb yn fanwl gywir a chywir, gyda brawddegau byr, heb ddyfarniadau beirniadol ac ar ffurf gryno. Wrth wneud crynodeb, fe'ch cynghorir i ddefnyddio ein geiriau ein hunain, ond cadw ystyr y syniadau yn y testun. Os cynhwysir talpiau testunol, rhaid eu hamgáu mewn dyfynodau.

Dylai crynodeb da fod completoHynny yw, rhaid iddo gwmpasu agweddau mwyaf hanfodol y pwnc. Rhaid bod rhesymegol,  ceisio cynnal perthnasoedd hierarchaidd wedi'u sefydlu a'u hadlewyrchu'n glir ynddo a rhaid iddo fod concrit gan fynegi'r hyn sy'n cael ei adlewyrchu yn y pwnc yn glir Mae crynodeb yn cynrychioli tua 25% o hyd gwreiddiol y testun a astudiwyd.

Sut i baratoi taflen grynodeb?

Rhaid bod cysylltiad agos rhwng fformat a hyd taflen grynodeb â hyd y pwnc a astudiwyd. Yn gyffredinol, ni ddylai'r ffeiliau cryno fod yn llai nag un dudalen o hyd. Y mwyaf a argymhellir yw rhannu'r thema gyffredinol yn rhannau a gosod y rhannau hynny yn y cerdyn ffurflen wedi'i chrynhoi gan ddefnyddio ymadroddion byr neu eiriau allweddol. Cymryd gofal i nodi prif syniad neu syniad niwral y pwnc, gan flaenoriaethu gweddill y wybodaeth wrth atal y wybodaeth affeithiwr.

Teitl

I baratoi ffeil gryno, nid oes un ffordd gan y bydd hyn yn dibynnu ar lawer o ffactorau, megis natur a maint y pwnc a astudir a hoffterau ac anghenion y sawl sy'n ei baratoi. Fodd bynnag, rhaid ei ystyried ac argymhellir yn y lle cyntaf y nodi'r pwnc i'w astudio. Dyma fydd teitl y cerdyn. Enghraifft: biosffer ac ecosystemau

Prif syniadau 

Mae'n bwysig nodi nad yw'r taflenni crynodeb yn ddiagramau, ond mae'n allweddol bod y syniadau'n hierarchaidd ac yn drefnus yn ôl eu pwysigrwydd ac wedi'u hisrannu gan bwyntiau ar gyfer gwell dealltwriaeth. Yn dibynnu ar angen penodol pwy bynnag sy'n ei ddefnyddio, gall yr offeryn hwn amrywio a addasu i anghenion a dewisiadau pwy sy'n eu defnyddio.

Y cyfeiriadau

Ar y pwynt hwn, gosodir y ffynonellau y cafwyd y wybodaeth ohonynt, p'un a ydynt yn lyfrau, cylchgronau, tudalennau gwe, cyfnodolion, ac ati. Mae'r cyfeiriadau'n rhoi'r wybodaeth i ni o ble mae'r deunydd a astudiwyd yn dod.

Mesurau 

Maent yn darparu gwybodaeth bwysig ychwanegol inni, a all fod yn ddolen i ehangu a chysylltu. Enghraifft: Nifer y tudalennau gyda gwybodaeth gyfeirio ychwanegol, dyfyniadau sy'n ehangu'r wybodaeth, nodiadau atgoffa am agweddau i'w cadw mewn cof, ac ati.

Mathau tab cryno

  • Tab cryno ei hun. Dyma'r rhai sy'n cynnwys crynodebau sy'n siarad yn iawn am y pynciau a astudiwyd wedi'u ymhelaethu â'n geiriau ein hunain.
  • Taflenni crynodeb testunol: Mae'r rhain yn cynnwys gwybodaeth destunol ar y pwnc a astudiwyd ar ffurf dyfyniadau, darnau o'r testun. Nid yw'n ddoeth defnyddio'r math hwn o ffeil i'w hastudio, ond yn hytrach i baratoi eich crynodebau eich hun o'r wybodaeth a adolygwyd, gan sicrhau amrywiaeth y ffynonellau hefyd.
  • Ffeiliau testun cymysg Dyma'r rhai y gallwn ddod o hyd i wybodaeth wedi'i chrynhoi gennym ni ein hunain yn ogystal â dyfyniadau testunol o'r deunydd diwygiedig y mae'n rhaid ei roi mewn dyfynodau, gan sefydlu'r gwahaniaeth rhwng y naill a'r llall bob amser.

Pwysigrwydd defnyddio'r Tab Crynodeb

Mae'r crynodeb yn cyflawni'r swyddogaeth o gyflwyno'r deunydd a astudiwyd mewn ffordd syntheseiddiedig a chryno. Mae gwneud synthesis yn broses sy'n gofyn, i'r rhai sy'n ei baratoi, ddealltwriaeth gyflawn a chyffredinol o'r hyn maen nhw am ei astudio neu ei brosesu. Yn gyffredinol, gwneud a synthesis ysgrifenedig, yn caniatáu inni ddelweddu mewn ffordd gyflawn yr hyn y mae angen i ni ei wybod a thrwsio data, gwybodaeth a syniadau'r deunydd a astudiwyd yn well.

Mae'r cyflwyniad byrrach, sgematig, a wneir gyda geiriau'r deunydd, yn ein helpu i symleiddio llawer iawn o gynnwys. Mae taflenni crynodeb yn offeryn gwerthfawr wrth ddelio â llawer iawn o wybodaeth ac yn ein helpu trwy symleiddio ein tasg, trwy gyflwyno'r pwnc a astudiwyd mewn ffordd fwy hylaw.

Y tab crynodeb yn offeryn rheoli gwybodaeth a chofrestru gwych, a ddefnyddir fel cefnogaeth mewn gwaith astudio, oherwydd ar gyfer ei ymhelaethu mae'n orfodol deall, darganfod syniadau a sefydlu perthnasoedd pwysig, yn ogystal â'u trefnu, hwyluso hwyluso adolygu a chaniatáu cofio testunau cymhleth gyda llai o ymdrech.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)