ជួបមនុស្សជាមួយសំណួរ

ឧទាហរណ៍នៃហ្គេមបទបង្ហាញ

មនុស្សគឺជាសង្គមដោយធម្មជាតិពួកគេត្រូវបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីធ្វើអន្តរកម្មនៅក្នុងសង្គមជាមួយមិត្តភក្តិរបស់ពួកគេនិងបង្កើតទំនាក់ទំនងនៅក្នុង ...

គូអានសៀវភៅ

សៀវភៅសម្រាប់គូស្វាម៉ីភរិយានិងអាពាហ៍ពិពាហ៍: ការមើលឃើញសេចក្ដីស្រឡាញ់តាមរបៀបដែលមានសុខភាពល្អ

នៅពេលដែលគូស្នេហ៍នៅជាមួយគ្នាឬរៀបការហើយចាប់ផ្តើមជីវិតក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍រឿងចុងក្រោយដែលពួកគេចង់បានគឺ…

publicidad
សំណួរសម្របសម្រួល

របៀបរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅពេលសួរសំណួរដែលពិបាក

មានមនុស្សដែលអាចសួរសំណួរដែលមានការប្តេជ្ញាចិត្តហើយដោយមិនដឹងខ្លួនអ្នកអាចរកឃើញខ្លួនឯងនៅក្នុងជំហរដើម្បីឆ្លើយឬ ...

ប្រធានបទសន្ទនា

ប្រធានបទសន្ទនាគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ស្ថានភាពណាមួយ

មានមនុស្សដែលនៅពេលពួកគេត្រូវចាប់ផ្តើមប្រធានបទនៃការសន្ទនាគំនិតរបស់ពួកគេនៅទទេហើយពួកគេមិន ...

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ Laissez-Faire

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ Laissez-Faire

ធ្វើអ្វីដែលអ្នកចង់បានប៉ុន្តែធ្វើវាអោយត្រូវ ... នេះអាចជាគោលការណ៍គ្រឹះនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រភេទ Laissez-Faire ប្រសិនបើភាពជាអ្នកដឹកនាំផ្តាច់ការគឺ ...

ភាសាដែលមិនមែនជាសំដីនៅក្នុងការសន្ទនា

ល្បិចប្រើភាសាមិនមែនជាពាក្យដែលអ្នកគួរប្រើជារៀងរាល់ថ្ងៃ

ភាសារាងកាយ (ភាសាមិននិយាយ) គឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅពេលនិយាយដល់ការប្រាស្រ័យទាក់ទង។ របៀបដែលមនុស្សម្នាក់ទទួលបាន ...

ស្ត្រីស្វែងរកការពង្រឹងអំណាចរបស់នាង

វិធីដើម្បីសម្រេចបាននូវអំណាចផ្ទាល់ខ្លួន

ការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចមិនត្រឹមតែជាពាក្យដែលត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងសង្គមដើម្បីសំដៅទៅលើក្រុមជាក់លាក់មួយចំនួនដូចជា ...

ញញឹមមនុស្សជោគជ័យ

ចរិតលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកត្រូវជោគជ័យ

មនុស្សគ្រប់គ្នាចង់ទទួលបានជោគជ័យក្នុងជីវិត ... ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកចង់បានវាអ្នកក៏ត្រូវដាំដុះវាដូចជាសួនច្បារដ៏ស្រស់ស្អាតដែរ ...

ជួបប្រជុំប្តីប្រពន្ធ

ស្វែងរកដៃគូ៖ វិធីល្អបំផុតដើម្បីទទួលបានគឺមិនស្វែងរកវាទេ

នៅពេលមនុស្សម្នាក់សំរេចចិត្តរកដៃគូពួកគេចង់ធ្វើវាក្នុងរយៈពេលខ្លីព្រោះការស្វែងរកមានន័យថាពួកគេចង់ស្វែងរកខ្លួនឯង។ ជាធម្មតានៅពេល ...

ជំនាញសង្គមរវាងមិត្តភក្តិ

ជំនាញសង្គម៖ តើពួកគេជាអ្វីហើយតើពួកគេត្រូវការអ្វីខ្លះ?

ជំនាញសង្គមគឺជាជំនាញដែលយើងប្រើដើម្បីទំនាក់ទំនងនិងប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយគ្នាទាំងពាក្យសំដីនិងមិន ...