നവോത്ഥാനകാലത്തെ ഏറ്റവും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന 15 സാഹിത്യകൃതികൾ

"നവോത്ഥാനം" ക്രിസ്തുവിനുശേഷം 1400 മുതൽ 1600 വരെയുള്ള കാലഘട്ടമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, അതായത്, XNUMX മുതൽ XNUMX വരെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ വരെ….

നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കുട്ടി പുസ്തകം

"നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടി" എന്നതിൽ നിന്നുള്ള 55 വാക്യങ്ങൾ

"നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കുട്ടി" എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ശീർഷകം മാത്രം, ഇത് ഒരു മാന്ത്രിക പുസ്തകമാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതിനകം നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു,

പ്രചാരണം

റൊമാന്റിസിസത്തിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിനിധികളായ 28 എഴുത്തുകാർ

പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡത്തിലും ജർമ്മനിയിലും നടന്ന സാംസ്കാരിക പ്രസ്ഥാനമായി "റൊമാന്റിസിസം" കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു ...

കെട്ടുകഥകളുടെ സാഹിത്യഘടനയും കുട്ടിക്കാലത്ത് അവയുടെ പ്രാധാന്യവും എങ്ങനെയാണ്

നാം ലോകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയുള്ള പെരുമാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കണം, എന്താണ് നല്ലതെന്ന് കരുതുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ...

കാവ്യാത്മക പ്രവർത്തനം എന്താണ്, അതിന്റെ ഘടന എങ്ങനെ അറിയാം

വാക്കാലുള്ള ആശയവിനിമയം നടത്താനുള്ള കഴിവോടെ ജനിക്കുന്ന ഒരേയൊരു സസ്തനിയാണ് മനുഷ്യൻ. അതേ സമയം, ഇതിന് ...

സാർവത്രിക ഘടന അനുസരിച്ച് ഒരു ചരിത്ര അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം

കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ചരിത്രപരമായ വിവരണം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്, ഞങ്ങൾ വേണ്ടത്ര ഗവേഷണം നടത്തിയിട്ടില്ല ...

എന്താണ് താൽക്കാലിക ലിങ്കുകൾ? തരങ്ങളും ഉദാഹരണങ്ങളും

വാക്കാലുള്ളതോ എഴുതിയതോ ആയ വാക്കുകൾ ഞങ്ങളുടെ ആശയവിനിമയമാണ്. സൂചിപ്പിച്ച രണ്ട് വഴികളിൽ എന്തും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ, ഞങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പുചെയ്യുന്നു ...

എന്താണ് സാഹിത്യ വ്യാഖ്യാനം? തരങ്ങളും അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം

ഇതിനായി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സാഹിത്യ പാഠത്തിന്റെ വിശകലനത്തിലും വ്യാഖ്യാനത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് അനുഭവം ഉണ്ടായിരിക്കണം, നന്നായി ...

10 തരം ആമുഖ പാഠങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചുതരാം

വാചകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തെയും പോലെ പ്രധാനമാണ്, ആമുഖ പാഠങ്ങൾ എല്ലാം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നവയാണ്, കൂടാതെ ഇതിന് ഒരു ആമുഖം നൽകുന്നു ...

പര്യവേക്ഷണ ഗവേഷണത്തിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ

നിരവധി തരത്തിലുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ ഉണ്ട്, എന്നാൽ നിങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ച ഒന്ന് ...

വ്യവഹാരപരവും പ്രോസോഡിക് ഉറവിടങ്ങളും, അവ എന്തൊക്കെയാണ്, അവയുടെ തരങ്ങൾ

മെച്ചപ്പെട്ട വ്യാകരണപരമായ ധാരണയ്ക്കായി, ഓരോ തരം വാചകവും അതിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിനനുസരിച്ച് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു, വ്യവഹാര ഉറവിടം ആവശ്യമാണ് ...

വിഭാഗം ഹൈലൈറ്റുകൾ