தொழில்நுட்பங்கள் என்ன? வரையறை, கதைகள் மற்றும் எடுத்துக்காட்டுகள்

மனிதன் அறிவுத் துறையில் இறங்கத் தொடங்கிய காலத்திலிருந்தே, குறிப்பாக விஞ்ஞானத்தின் கிளைகள் தொடர்பான தலைப்புகளைக் குறிக்கும் ஒரு வகையான புதிய குறிப்பிட்ட சொற்களை மொழியில் செயல்படுத்தவும் அறிமுகப்படுத்தவும் அவனுக்குத் தேவைப்பட்டது. எனவே, விசாரணைகள் ஆழமாகவும் சிக்கலானதாகவும் இருந்ததால், இந்த தொழில்நுட்ப சொற்கள் அறிவின் ஒவ்வொரு தலைப்பிற்கும் விஞ்ஞான, மருத்துவ மற்றும் தொழில்நுட்ப ரீதியான ஒவ்வொரு தலைப்பிற்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளைக் குறிக்கும், ஆனால் பிரத்தியேகமாக ஒரு தலைப்பைக் கையாளும் எந்தவொரு பகுதியையும் உள்ளடக்கும் காஸ்ட்ரோனமி. நிகழ்காலத்தில் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருப்பது முதல் அனைத்து தொழில் மற்றும் தொழில்முறை துறைகளிலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. தொழில்நுட்பங்களைப் பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் கற்றுக்கொள்வோம், இது ஆரம்பத்தில் இருந்தே பல மாற்றங்களை உருவாக்கியது.

தொழில்நுட்பத்தின் வரையறை

தொழில்நுட்பங்கள்

தொழில்முறை உலகில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு அளவுருவாக இந்த சொல் தொழில்நுட்பங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது, தொழில்நுட்ப அம்சங்களைக் குறிக்கிறது, பயன்பாட்டு அறிவு மற்றும் அறிவியல் முறையுடன் தொடர்புடையது. அவை அறிவியல், கலைத் தொழில் மற்றும் பிற வர்த்தகங்களின் சொற்களாகும், அவை தற்போதைய வளர்ச்சிக்கான அத்தியாவசிய கருவிகளின் தொகுப்பாகும்.  

காலத்தின் சொற்பிறப்பியல்

தொழில்நுட்பங்கள் என்ற சொல் லத்தீன் மொழியிலிருந்து வந்தது "டெக்னிகஸ்”மற்றும் கிரேக்க மொழியிலிருந்து "டெக்னிகஸ்"இதன் பொருள் நுட்பம் அல்லது கலை, மற்றும்" இஸ்ம் "என்ற பின்னொட்டு அமைப்பு அல்லது கோட்பாட்டைக் குறிக்கிறது. அவர் சொல்வது என்னவென்றால், குறுகிய தொழில்நுட்ப சொற்களில், குறிப்பிட்ட சொற்களைக் குறிக்க கலையின் கோட்பாட்டைக் குறிக்கும் ஒரு சொல், அங்கு கலைக்கு அதன் சரியான செயல்பாட்டிற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நுட்பம் தேவைப்படுகிறது.

தொழில்நுட்பங்களின் வரலாறு

இந்த சொல் மறுமலர்ச்சி காலங்களில் ஆரம்ப அர்த்தங்களைக் கொண்டிருந்தது இது முக்கியமாக கலை, தத்துவ மற்றும் அரசியல் படைப்புகள் மூலம் குறிப்பிடப்படுகிறது. பின்னர் தொழில்நுட்பத்தின் கண்டுபிடிப்புடன், இந்த வார்த்தைகள் முதல் இயந்திர பகுப்பாய்வில் பயன்படுத்தப்பட்டன. எழுத்தாளர் தாமஸ் ஹோப்ஸ், பதினேழாம் நூற்றாண்டில், இயந்திர முறைகள் மற்றும் மாதிரிகளைப் பயன்படுத்தி தனது ஆய்வை மேற்கொண்டார்.

பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில், தொழில்நுட்ப சிந்தனை அக்காலத்தின் மிக முக்கியமான இரண்டு நீரோட்டங்களான மார்க்சியம் மற்றும் பாசிடிவிசத்தை பாதித்தது. இருபதாம் நூற்றாண்டில், எண்ணற்ற முன்னேற்றங்களின் ஒரு பகுதியாக இருங்கள், அறிவின் அனைத்து துறைகளிலும், தொழில்நுட்பம், அறிவியல் புனைகதை, விஞ்ஞான சிந்தனையின் நீரோட்டங்கள் ஆகியவற்றால் குறிப்பிடப்படுகின்றன, அவை கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க ஒரு கருவியாக விளங்கியுள்ளன, அவை முன்னர் அறிவியல் தளங்கள் இல்லாமல் மற்ற கிளைகளால் மூடப்பட்டிருந்தன.

தொழில்நுட்பங்களின் கட்டமைப்புகள்:  

பொதுவாக இந்த வார்த்தையைப் போலவே, பெரும்பாலான தொழில்நுட்பங்களும் அவற்றின் தோற்றம் லத்தீன் அல்லது பண்டைய கிரேக்க மொழியில் உள்ளன. அவை முன்னொட்டுகள் அல்லது பின்னொட்டுகள், கலை, அறிவியல் அல்லது தொழிலின் சிறப்புக்கு ஏற்ப பயன்படுத்தப்படுகிறது. அவை வழக்கமாக ஒரு சொல் அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவை சொல் மிக நீளமானது, இது பொதுவாக சுருக்கமாக உள்ளது, பொதுவாக அவை வேர்களைக் கொண்ட ஒற்றை சொற்கள் என்றாலும், அவற்றின் அடிப்படை அர்த்தத்தைக் கொண்டிருக்கும் பகுதி இது.

முக்கியத்துவம்    

எந்தவொரு ஆய்விலும் எந்தவொரு தொழில் வாழ்க்கையிலும் தொழில்நுட்பங்கள் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை, அவை ஒரு குறிப்பிட்ட யோசனையை புரிந்துகொள்ளச் செய்வதற்கும் அறிவின் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் அர்த்தத்தை வரையறுப்பதற்கும் உதவும் ஒரு கருவியாகும். இதனால், ஒரு தலைப்பில் உள்ள வல்லுநர்கள் ஒருவருக்கொருவர் தொடர்புகொள்வதற்கும், வாய்மொழியாகவோ அல்லது எழுத்து மூலமாகவோ தகவல்களை நேரடி வழியில் மாற்றவும் அனுமதிக்கிறது.

விண்ணப்ப

அவை பொதுவாக செய்தி அறைகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, அங்கு வாசகர் குறிப்பிட்ட தலைப்பைக் கையாளும் திறன் கொண்டவர் என்பதை எழுத்தாளர் அறிவார், அவை பொதுவாக பத்திரிகைகள், செய்தித்தாள்கள், அறிவியல் கட்டுரைகள், மன்றங்கள் மற்றும் வகுப்பு கட்டுரைகள் போன்ற வெளியீடுகளில் காணப்படுகின்றன. மருத்துவம், தொழில்நுட்பம், சட்டம், பொருளாதாரம், சந்தைப்படுத்தல், நிர்வாகம், காஸ்ட்ரோனமி மற்றும் பல போன்ற அறிவின் குறிப்பிட்ட துறைகளிலும் அவை பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.   

எடுத்துக்காட்டுகள்

இந்த நிகழ்வு தொழில்கள் மற்றும் நுட்பங்களின் மொழியில் பல வகைகளை உருவாக்குகிறது, எங்கே ஒரே வார்த்தை வேறுபட்டிருக்கலாம் அர்த்தங்கள் மற்றும் பயன்பாடுகள், அதாவது ஒரே வார்த்தையானது அதன் பகுதியான விஞ்ஞான பார்வையைப் பொறுத்து வேறுபட்ட கருத்தை கொண்டிருக்க முடியும். பின்வருவனவற்றைக் கருத்தில் கொள்ளலாம்:

  • கண்ணாடி என்ற சொல்:

மருத்துவத்தில், மண்ணீரல் முதுகெலும்பு விலங்குகளின் இரு அம்சத்தைக் குறிக்கிறது,

இலக்கியத்தில், நான் அடித்தளமாக இருக்கிறேன் முதல் நபருடன் இணைந்த ஒரு வினைச்சொல் மற்றும் ஒரு விஷயத்தை இன்னொருவருக்கு ஆதரிப்பதாகும்

சமையலறையில், கண்ணாடி இது திரவங்களை குடிக்க பாத்திரத்திற்கு கொடுக்கப்பட்ட பெயர், இது ஒரு உருளை வடிவத்துடன் பிளாஸ்டிக் அல்லது கண்ணாடியால் செய்யப்படலாம்.

  • சூழல் என்ற சொல்:

மருத்துவத்தில் இது ஈகோசோனோகிராம் எனப்படும் மருத்துவ சாதனத்தைப் பயன்படுத்தி மேற்கொள்ளப்படும் ஒரு செயல்முறையைக் குறிக்கிறது, இது உடலின் உள் பாகங்களைக் காட்டும் செயல்பாட்டைக் கொண்டுள்ளது. ஆனால் மூடிய மற்றும் வெற்று இடத்தில் பேசும்போது உருவாகும் மறுமொழி ஒலி எதிரொலி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

  • சாளரத்திற்கான சொல்:

கம்ப்யூட்டிங்கில் ஒரு வலைப்பக்கத்தைக் காண்பிக்கும் ஒரு போர்ட்டலை விவரிக்க சாளரம் என்ற சொல் பயன்படுத்தப்படுகிறது, ஆனால் விளக்குகள் நுழைய அனுமதிக்க வீடுகள் அல்லது அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வைக்கப்பட்டுள்ள கண்ணாடி அல்லது மர பெட்டிகளை விவரிக்கவும் இது பயன்படுத்தப்படலாம்.

பகுதிக்கு ஏற்ப பயன்படுத்தப்படும் தொழில்நுட்பங்கள்

மருத்துவம்: மகப்பேறு மருத்துவர், இருதயநோய் நிபுணர், சிறுநீரக மருத்துவர், மகப்பேறியல், இரத்த சோகை, மண்ணீரல், குடல், இதயம், சிறுநீர்க்குழாய், எக்ஸ்ரே, எதிரொலி, எண்டோஸ்கோபி, எலக்ட்ரோ கார்டியோகிராம், தமனிகள், வாங்கிய நோயெதிர்ப்பு குறைபாடு நோய்க்குறி (எய்ட்ஸ்), மனித நோயெதிர்ப்பு குறைபாடு வைரஸ் (எச்.ஐ.வி), தொற்று, தொற்றுநோய், தொற்றுநோய், தனிமைப்படுத்துதல்.

நிர்வாகம்: செலவு, இருப்பு, அமைப்பு, மோசடி, விற்பனை, மூலதனம், திட்டமிடல், கணக்கியல், வீதம், செலவுகள், முதலீடு.

வலது: வழக்கறிஞர், நீதிபதி, நடுவர், நீதிமன்றம், சட்டம், சாட்சி, குற்றவாளி, குற்றம், அலுவலகம், தீர்ப்பு, வேண்டுமென்றே, குற்றம் சாட்டப்பட்டவர், தண்டனை.

தொழில்நுட்பம்: தொலைபேசி, வன்பொருள், மென்பொருள், கணினி, இயந்திரம், இயக்க முறைமை, மைக்ரோசிப், வலை, இயங்குதளம், இடைமுகம், Android, கலப்பின, இணையம், வைரஸ், கணினி. ரோபோ, செயற்கை நுண்ணறிவு.


கட்டுரையின் உள்ளடக்கம் எங்கள் கொள்கைகளை பின்பற்றுகிறது தலையங்க நெறிமுறைகள். பிழையைப் புகாரளிக்க கிளிக் செய்க இங்கே.

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

  1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
  2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
  3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
  4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
  5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
  6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.