விவாதத்திற்கு

விவாதிக்க சிறந்த தற்போதைய தலைப்புகள் யாவை?

அனைவருக்கும் நடைமுறையில் இருக்கும் மற்றும் விவாதிக்கக்கூடிய பல தற்போதைய பிரச்சினைகள் உள்ளன. வாதிடு...

தத்துவம்

உங்களை சிந்திக்க வைக்கும் தத்துவ கேள்விகள்

தத்துவ ரீதியான கேள்விகள் உங்களுக்கு ஆர்வமுள்ள சில தலைப்புகளில் சிந்திக்கவும் சிந்திக்கவும் உதவுகின்றன.

ஊக்கமளிக்கும் சொற்றொடர்

சிறந்த குறுகிய ஊக்கமளிக்கும் சொற்றொடர்கள்

அவர்களின் வாழ்க்கையில் சில நேரங்களில், எவருக்கும் அவர்கள் முன்னேற உதவும் ஊக்கமூட்டும் சொற்றொடர்கள் தேவைப்படும்...

உணர்ச்சி காதல்

காதலில் ஆர்வம் மற்றும் தம்பதியரில் அதன் முக்கியத்துவம்

காதல் என்பது பழங்காலத்திலிருந்து இன்றுவரை இருக்கும் ஒரு அற்புதமான மற்றும் சிக்கலான உணர்வு.

EMDR

ஈஎம்டிஆர் சிகிச்சை என்றால் என்ன?

ஈ.எம்.டி.ஆர் சிகிச்சை என்று அழைக்கப்படுவது கண் இயக்கம் தேய்மானம் மற்றும் மறுசெயலாக்க சிகிச்சை மற்றும் உருவாக்கப்பட்டது.

மாதவிடாய் முன் வலி

மாதவிடாய் முன் டிஸ்போரிக் கோளாறு என்றால் என்ன

மாதவிடாய் முன் டிஸ்போரிக் கோளாறு (PMDD) பல பெண்களின் அன்றாட வாழ்க்கையை எதிர்மறையாக பாதிக்கும். தவிர…

லித்தியம் பயன்படுத்துகிறது

லித்தியத்தின் முக்கிய பயன்கள் என்ன?

லித்தியம் என்பது சமீப காலமாக முக்கியத்துவமும் பிரபலமும் பெற்று வரும் ஒரு வேதியியல் தனிமம். தி…