எல்லா வகையான மொழிகளும் என்ன

எல்லா வகையான மொழிகளும் என்ன

தெரிந்து கொள்வோம் மொழியின் வகைகள் யாவை, இவை அனைத்தும் மற்றவர்களுடன் தொடர்புகொள்வதற்கும், நம் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவதற்கும் அல்லது அறிவு, யோசனைகள் மற்றும் பிற விவரங்களை கடத்துவதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

இயற்கை மொழி

இயற்கையான மொழி என்பது நம்முடைய அன்றாடத்தில், தன்னிச்சையாகவும், முன்பு தயாரிக்காமலும் நாம் பயன்படுத்தும் மொழியாகும். அதாவது, இயற்கையாகவே நம்மை வெளிப்படுத்தும் விதம் அது.

செயற்கை மொழி

எதிர் பக்கத்தில், செயற்கை மொழியாகக் கருதப்படுவது நம்மிடம் உள்ளது, இது இயற்கையான மொழியிலிருந்து வேறுபடுகிறது, இந்த மொழி முன்பு தயாரிக்கப்பட்டது, அதாவது இது இயற்கையாக வெளிவருவதில்லை, ஆனால் முன் தயாரிப்பு மற்றும் அமைப்பு தேவைப்படுகிறது.

இந்த மொழியை பின்வருபவை போன்ற பல்வேறு வழிகளில் வழங்கலாம்.

இலக்கிய மொழி

இலக்கிய மொழி

இலக்கிய மொழி என்பது எழுத்தாளர்களால் பயன்படுத்தப்படும் மொழியின் வகையாகும், மேலும் ஒவ்வொரு வழக்கையும் பொறுத்து இது இலக்கு பார்வையாளர்களைப் பொறுத்து பல மாறுபாடுகளை முன்வைக்க முடியும், மேலும் ஒரு குறிப்பிட்ட பாடத்தின் சொற்பொழிவாளர்களை இலக்காகக் கொண்ட தொழில்நுட்பங்களின் பல சந்தர்ப்பங்களில் பயன்படுத்துகிறது.

அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப மொழி

மறுபுறம், நிபுணர்களின் மூடிய கருவுக்குள் பயன்படுத்தப்படுவதை அடிப்படையாகக் கொண்ட விஞ்ஞான மொழி எங்களிடம் உள்ளது, இதனால் தகவல்தொடர்பு எப்போதும் கேள்விக்குரிய புலத்தின் அறிவை நோக்கியதாக இருக்கும்.

இந்த வகை மொழிக்குள் கணித மொழி மற்றும் நிரலாக்க மொழி போன்ற சில வகைகளை நாம் காணலாம்.

 • கணித மொழி: கணித மொழி என்பது ஒரு வகை செயற்கை, இலக்கிய, அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப மொழி, அதன் நோக்கம் முன்னர் வரையறுக்கப்பட்ட கருத்துகளிலிருந்து கணித தொடர்பு.
 • நிரலாக்க மொழி: இது ஒரு வகை செயற்கை, இலக்கிய, அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப மொழியாகும், இது கணினிகள் மற்றும் பிற கணினி அமைப்புகளுடன் தொடர்பு கொள்ள பயன்படுகிறது.

முறையான மொழி

மறுபுறம் பழக்கமான முறையான மொழி எங்களிடம் உள்ளது தகவல்தொடர்பு முறைப்படி நிலவும் குழுக்களுக்குள் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்கல்வி குழுக்கள் அல்லது தொழில்முறை குழுக்கள்.

தி முறையான மொழியின் முக்கிய பண்புகள் சொற்களைத் தவிர்ப்பதை நாங்கள் கண்டுபிடிக்க மாட்டோம், அல்லது நிரப்பிகள் என்று அழைக்கப்படுபவை பயன்படுத்தப்படவில்லை. சொல்லகராதி மிகவும் குறிப்பிட்டது மற்றும் சொற்களின் மறுபடியும் மறுபடியும் இருக்காது, ஆனால் ஒரு நல்ல அமைப்பு இருக்கும், எப்போதும் நிறுத்தற்குறிகளை மதிக்கும். அதனால்தான் பரிச்சயம் அல்லது நம்பிக்கை இல்லாத சூழ்நிலைகளில் நாம் தொடர்பு கொள்ளும்போது இது பயன்படுத்தப்படும்.

வாய்மொழி மொழி

வாய்மொழி மொழி என்பது ஒரு வகை மொழியாக வரையறுக்கப்படுகிறது, அதில் பேசும் மொழி அல்லது எழுதப்பட்ட மொழியைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் மற்றொரு அல்லது பிற நபர்களுடன் வார்த்தைகளின் பரிமாற்றம் உள்ளது. இதில் அனைத்து வகையான சுருக்கெழுத்துக்கள், வெளிப்பாடுகள் போன்றவை அடங்கும். இது வாய்வழி, எழுதப்பட்ட மற்றும் சின்னமான வாய்மொழி மொழியாக மூன்று வகைகளில் வருகிறது.

இது மனித தொடர்புக்கு மிக முக்கியமான வழிமுறையாகும். குரல் மற்றும் பேச்சு இரண்டும் நம்மைப் புரிந்துகொள்ளவும் வெளிப்படுத்தவும் அனுமதிக்கின்றன. இது சக்தி திறனை உருவாக்கும் வாய்மொழியாக தொடர்பு கொள்ளுங்கள். நம்மைச் சுற்றியுள்ள தூண்டுதல்களைக் கற்றுக்கொள்வதற்கான ஒரு செயல்முறையின் விளைவாக பேசும் மொழி என்று கூறலாம். வாய்மொழி சின்னங்களை புரிந்து கொள்ளும் திறன் அல்லது திறன் என்றும் நாம் வரையறுக்கலாம்.

வாய்வழி மொழி

வாய்மொழி மொழியில் நாம் பேசும் மொழியாக ஆதிக்கம் செலுத்தும் வாய்வழி மொழி உள்ளது, இதனால், தொடர்ச்சியான ஒலிகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், எண்ணங்கள் ஒருவரிடமிருந்து இன்னொருவருக்கு பரவுகின்றன.

எழுதப்பட்ட மொழி

எழுதப்பட்ட மொழியும் எங்களிடம் உள்ளது பேசும் மொழியின் ஒலிகளின் கிராஃபிக் பிரதிநிதித்துவம், இதனால் பரவும் கருத்துக்கள் நீடிக்கும் மற்றும் நாம் எந்த உறவும் இல்லாத நபர்களால் கூட அறியப்படலாம்.

எழுதப்பட்ட மொழி

சின்னமான மொழி

இறுதியாக, வாய்வழி மொழியில் நம்மிடம் சின்னமான மொழி உள்ளது, இது ஒருவருக்கொருவர் இணைந்த அடிப்படை சின்னங்களைப் பயன்படுத்துகிறது, இது ஒரு சொற்களஞ்சியம் நிறுவப்பட்ட விதத்தில் இலக்கணம் பிறந்தது.

இது ஒரு மொழி மொழியியல் மற்றும் காட்சி பிரதிநிதித்துவம். அதாவது, யதார்த்தம் படங்களின் வடிவத்தில் குறிப்பிடப்படும். இந்த விஷயத்தில், சொற்கள் தேவையில்லை, ஆனால் சொன்ன படத்தைப் பார்க்கும்போது, ​​அதை எவ்வாறு விளக்குவது என்று நமக்குத் தெரியும். வண்ணங்கள், சில சின்னங்கள் அல்லது வடிவங்களைப் பார்க்கும்போது இது நிகழ்கிறது.

சொற்களற்ற மொழி

சொல்லாத மொழியைப் பொறுத்தவரை, இது எந்த வகை மொழிகளில் ஒன்றாகும் வார்த்தைகள் இல்லை ஆனால் தொடர்பு உள்ளது, இதனால் வழக்கமாக அதைச் செய்கிறவருக்கு அது தெரியாது, இங்கே நம் சைகைகள் நுழையும், நம் உடலை நகர்த்தும் விதம், நாம் பார்க்கும் விதம் போன்றவை.

சொற்கள் அல்லாத மொழி கினெசிக் மொழி மற்றும் முக மொழியாக இரு மொழிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

சமூக மொழி

பரவலாகப் பேசினால், நாங்கள் அழைக்கிறோம் சமூக மொழி மிகவும் குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைகளில் மற்றும் குறிப்பிட்ட பேச்சாளர்களால் பயன்படுத்தப்படுகிறது. உதாரணமாக, இது குழந்தைகளின் நடத்தையைக் குறிக்கிறது. இது மிக நெருக்கமான சூழலுடன் தொடர்புபடுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் ஒரு மொழி. குழந்தையின் மொழியின் வகையையோ அல்லது உரையாடலையோ தனது உரையாசிரியருக்கு முன்னால் மாற்றியமைக்கும் குழந்தை அது.

கினெசிக் மொழி

இது ஒரு வகை சொற்கள் அல்லாத மொழியாகும், இது முகபாவனை, உடலுடன் நாம் செய்யும் இயக்கங்கள் மற்றும் பொதுவாக எல்லா சைகைகளும் உட்பட நம் உடலின் மூலம் தன்னை வெளிப்படுத்துவதன் மூலம் வகைப்படுத்தப்படுகிறது.

முக மொழி

இது வாய்மொழி அல்லாத மொழியின் இரண்டாவது வகை, இந்த விஷயத்தில், முகத்தின் தசைகளின் இயக்கம் மற்றும் அதிலிருந்து எழும் சைகைகள் ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்துகிறது.

வடமொழி மொழி

வடமொழியைப் பொறுத்தவரை, இது பேசப்படும் இடத்தின் சொந்த மொழியை மையமாகக் கொண்ட ஒரு வகை மொழி. ஒரு எடுத்துக்காட்டு, ஸ்பானிஷ் என்பது ஸ்பெயினின் வடமொழி மொழியாகும், ஆனால் அது கொலம்பியா அல்லது மெக்ஸிகோவைச் சேர்ந்ததல்ல, ஏனெனில் இது முதலில் முந்தையது மற்றும் பிந்தையவற்றில் தழுவி உள்ளது.

எகோசென்ட்ரிக் மொழி

எல்லா வகையான மொழிகளும் என்ன

ஈகோசென்ட்ரிக் மொழியைப் பொறுத்தவரை, இது குழந்தைகளின் வளர்ச்சியின் ஒரு பகுதியாகும், எனவே அவர்கள் சமூகமயமாக்கலுக்கான திறனை இன்னும் வளர்த்துக் கொள்ளாததால், அவர்கள் பெரும்பாலும் தங்களுக்குள் பேசுவதை நாம் கவனிப்போம்.

உண்மையில், சில சமயங்களில் பழக்கமில்லாமல் தங்களைத் தாங்களே பேசிக் கொள்ள விரும்பும் சாதாரண மக்களிடமும் இந்த வகை மொழி ஏற்படலாம், மேலும் சில வகையான உளவியல் அல்லது சமூகப் பிரச்சினைகளைக் கொண்ட மற்றவர்களிடமும் அவர்கள் மத்திய மொழியைப் பயன்படுத்த வைக்கிறார்கள்.

இது ஒரு சுருக்கமாகும், இதன் மூலம் நீங்கள் உண்மையில் பயன்படுத்தப்படும் அனைத்து வகையான மொழியையும் அறிந்து கொள்ள முடியும். அதன் பணி, எப்படியிருந்தாலும், தகவல் தொடர்பு என்பதை நீங்கள் கவனித்திருக்கலாம் ஒவ்வொரு வகை மொழியிலும் மற்றவர்களிடமிருந்து வேறுபடும் சில தனித்துவங்களை நாங்கள் கவனிப்போம், எனவே அவை வேறுபட்ட நோக்கத்தையும் நோக்கத்தையும் கொண்டுள்ளன.

இந்த காரணத்திற்காக, நாம் தானாக முன்வந்து மற்றும் விருப்பமின்றி பயன்படுத்தக்கூடிய பல்வேறு வகைகளைப் புரிந்துகொள்வது முக்கியம், ஏனென்றால் எந்த நேரத்திலும் அவை நமக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரே மொழியின்றி, வெவ்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த மற்றவர்களுடன் சைகைகளுடன் எவ்வாறு தொடர்புகொள்வது என்பதை நீங்கள் கவனித்திருக்கலாம். ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் இன்று நாம் அதிக திரவம், மிகவும் துல்லியமான மற்றும் தழுவிய தகவல்தொடர்புகளை நிறுவக்கூடிய பல்வேறு வகையான மொழிகளுக்கு நன்றி, இருப்பினும் இங்கே காட்டப்பட்டுள்ள பட்டியல் அடிப்படையில் ஒரு எடுத்துக்காட்டு என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் மொழியின் முக்கிய வகைகள், வேறு பல குறிப்பிட்ட தேவைகளுக்கு ஏற்ப பல வகைகள் மற்றும் தகவல்தொடர்பு வடிவங்கள் இருப்பதால், அவை பொதுவாக நாம் ஏற்கனவே காட்டியுள்ள மொழிகளுக்குள் ஒரு உள் வகைப்பாட்டை உருவாக்குகின்றன.

எனவே, இனிமேல் நிறைய வகையான மொழிகள் உள்ளன என்பதை நாங்கள் ஏற்கனவே அறிந்திருக்கிறோம், அவற்றை உருவாக்க நாங்கள் உங்களை ஊக்குவிக்கிறோம், இதன்மூலம் தகவல்தொடர்பு திறன்களில் முன்னேற்றத்தை நீங்கள் அனுபவிக்க முடியும்.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

 1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
 2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
 3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
 4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
 5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
 6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.

 1.   அநாமதேய அவர் கூறினார்

  சுவாரஸ்யமானது.
  இந்த தகவலைப் பகிர்ந்தமைக்கு நன்றி.

  1.    ஆண்ட்ரியா அவர் கூறினார்

   இது எங்களுக்கு உதவி செய்ததற்கு நன்றி

 2.   5203 .. அவர் கூறினார்

  4444414152020

 3.   5203 .. அவர் கூறினார்

  அதை வெசரோஸ் சக்

  1.    அநாமதேய அவர் கூறினார்

   பிச் அல்லது ஃபாக் மூடு நீங்கள் ஒரு குப்பை குப்பை

   1.    அநாமதேய அவர் கூறினார்

    காப்சம் கொண்ட முட்டை

 4.   அநாமதேய அவர் கூறினார்

  நான் உன்னை நேசிக்கிறேன், நன்றி

 5.   ஆண்ட்ரியா அவர் கூறினார்

  இது மிகவும் அழகாக இருக்கிறது என்று விளக்கினார்

 6.   வில்மாரிஸ் அவர் கூறினார்

  மொழி மனிதர்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானது