Susana godoy

Kể từ khi tôi còn nhỏ, tôi đã rõ ràng rằng nhiệm vụ của tôi là trở thành một giáo viên. Do đó, tôi đã có bằng Ngữ văn Anh, để áp dụng vào thực tế tất cả những gì tôi đã học. Một điều gì đó có thể kết hợp hoàn hảo với niềm đam mê tâm lý học của tôi và tiếp tục tìm hiểu thêm về tất cả các loại chủ đề liên quan đến văn hóa và giảng dạy, đó là niềm đam mê lớn của tôi.