என்னேகிராம் என்றால் என்ன?

என்னேகிராம்

என்னேகிராம் என்பது ஆளுமை சோதனை மற்றும் அடிப்படையிலான ஒரு முறையாகும் கேள்விக்குரிய நபரைப் பற்றிய அதிக அறிவைப் பெறுங்கள். என்னேகிராமிற்கு நன்றி, சமூக உறவுகள் மேம்படுகின்றன, மேலும் மக்கள் தங்கள் வெவ்வேறு அச்சங்களைப் பற்றி அறிந்துகொள்ள முடியும்.

பின்வரும் கட்டுரையில் நாங்கள் உங்களுடன் என்னேகிராம் மற்றும் பற்றி விரிவாகப் பேசப் போகிறோம் பல்வேறு ஆளுமை சோதனைகள் உள்ளன.

என்னேகிராம் எதற்காக?

என்னேகிராம் என்பது ஆளுமை சோதனையைத் தவிர வேறொன்றுமில்லை, இது கேள்விக்குரிய நபரைப் பற்றி மேலும் அறிய மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் அவருக்கு தனிப்பட்ட வளர்ச்சியை ஏற்படுத்துங்கள். எண்னியாகிராம் ஒன்பது புள்ளிகளைக் கொண்ட ஒரு நட்சத்திரத்தால் குறிக்கப்படுகிறது, ஒவ்வொரு புள்ளியும் ஆளுமை வகை அல்லது என்னிடைப்பைக் குறிக்கும். மையத்தில் ஒரு முக்கோணம் எழுத்துக்களின் வகைகளுடன் குறிப்பிடப்படுகிறது:

 • உள்ளுணர்வு பாத்திரங்கள் அவை எண்னிடைப் 8, 9 மற்றும் 1ல் உள்ளன.
 • உணர்ச்சிப் பாத்திரங்கள் அவை எண்னிடைப் 2, 3 மற்றும் 4ல் உள்ளன.
 • மன பாத்திரங்கள் அவை 5, 6 மற்றும் 7 வகைகளில் உள்ளன.

வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், இந்த முக்கோணம் நகரக்கூடிய மக்கள் இருப்பதை விளக்குகிறது உங்கள் உணர்ச்சிகளால், உங்கள் மனதில் அல்லது உங்கள் உள்ளுணர்வுகளால்.

என்னேகிராமின் பொருள்

தனிப்பட்ட அளவில் முக்கியமான வளர்ச்சியை அடைவதற்காக என்னேகிராம் ஒரு நபரின் உள் வேலையை பாதிக்கிறது. என்னேகிராம் நபர் புத்திசாலித்தனமான மற்றும் பகுத்தறிவு முடிவுகளை எடுக்க அனுமதிக்கிறது உகந்த மற்றும் பொருத்தமான முறையில் செயல்பட வேண்டும். மூன்று முக்கியமான மற்றும் அத்தியாவசிய கூறுகளுக்கு இடையில் சமநிலையை அடைய இது உங்களை அனுமதிக்கிறது: நீங்கள் என்ன உணர்கிறீர்கள், நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் மற்றும் எப்படி செயல்படுகிறீர்கள்.

அடிப்படையில், இது ஒரு நபருக்கு உதவுகிறது ஒருவரையொருவர் புரிந்துகொள்வது, ஒருவரையொருவர் புரிந்துகொள்வது மற்றும் ஏற்றுக்கொள்வது. இது மற்றவர்களை நன்றாகப் புரிந்துகொள்ளவும் உங்களை அனுமதிக்கிறது. இவை அனைத்திற்கும் மேலாக, இது ஒரு நபரின் அன்றாட வாழ்க்கையில் மிகவும் புறநிலை மற்றும் புரிதலை உருவாக்குகிறது, இது இரக்கத்தையும் சுய இரக்கத்தையும் ஊக்குவிக்கிறது.

என்னேகிராம் ஆளுமையின் பல்வேறு அடுக்குகளையும் அவை எவ்வாறு சிறிது சிறிதாக உருவாகிறது என்பதையும் பகுப்பாய்வு செய்ய அனுமதிக்கும். குழந்தை பருவத்தில் இருந்து.

என்னேகிராம்

என்னேகிராம் பயன்பாடுகள்

என்னேகிராம் பற்றி முன்னிலைப்படுத்த பல புள்ளிகள் உள்ளன:

 • ஒருபுறம், என்னேகிராம் மிகவும் பயனுள்ள கருவியை வழங்குகிறது, ஒருவரின் சொந்த ஆளுமையை முழுமையாக புரிந்து கொள்ளும்போது.
 • ஆளுமையின் வகை அல்லது வகுப்பைப் புரிந்துகொண்டு புரிந்து கொள்ளுங்கள் இது தனிப்பட்ட அளவில் வளர்ச்சியில் வேலை செய்ய உங்களை அனுமதிக்கிறது.
 • மேம்படுத்தும் போது என்னேகிராம் சரியானது மற்றவர்களுடன் சமூக உறவுகள்.
 • ஒரு தொழில்முறை மட்டத்தில், தலைமைத்துவத்தை வளர்க்க என்னேகிராம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
 • இது ஒரு அற்புதமான நேரம் மோதல்கள் அல்லது பிரச்சனைகளை தீர்க்க. கேள்விக்குரிய மோதலில் ஈடுபடும் நபர்களின் நடத்தைகளை அறிந்துகொள்வதன் மூலம் சிறந்த தீர்வுகளைக் கண்டறிய முடியும்.
 • வணிக அளவில், என்னேகிராம் மேம்படுத்த பயன்படுத்தப்படுகிறது வெவ்வேறு பணி குழுக்களின் இயக்கவியல். ஆளுமை வகைகளை அறிந்துகொள்வது, பணியாளர்களின் பலத்தைப் பயன்படுத்தவும், அனைத்து அம்சங்களிலும் மிகவும் பயனுள்ள ஒத்துழைப்பை வளர்க்கவும் உதவுகிறது.
 • இது மக்கள் தங்கள் வாழ்க்கை தொடர்பான சிறந்த முடிவுகளை எடுக்க உதவுகிறது. மதிப்புகளை அடையாளம் காணவும் மற்றும் ஆர்வங்களை அடையாளம் காணவும் ஒரு தொழில்முறை மட்டத்தில் மக்கள் சிறந்த வாழ்க்கையைப் பெறுவது முக்கியம்.

9 வகையான வகைகள்

நாம் மேலே பார்த்தபடி, என்னேகிராமில் 9 வகையான வகைகள் குறிப்பிடப்படும் அவற்றின் சொந்த குணாதிசயங்களுடன் முற்றிலும் வேறுபட்டது. அந்த நபரின் உணர்ச்சிகள் மற்றும் நடத்தை நடத்தைகளுக்கு ஏற்ப ஒவ்வொரு வகைகளும் வேறுபடும்:

எண்னிட்டிப் எண் 1: சீர்திருத்தவாதி

இந்த மாதிரியான மக்கள் அவர்கள் மிகவும் பரிபூரணவாதிகள் மற்றும் விஷயங்களை கருப்பு அல்லது வெள்ளை என்று பார்க்கிறார்கள். அவர்கள் மிகச் சிறப்பாக ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட மக்கள், மிகவும் உன்னிப்பாகவும், உலகை உண்மையாகக் கருதுபவர்களாகவும் உள்ளனர்.

எண்னிட்டிப் எண் 2: உதவியாளர்

இவர்கள் மற்றவர்களுக்குத் தேவை என்று உணர வேண்டிய தேவை அதிகம் உள்ளவர்கள். அவர்கள் பெரும் புகழ்ச்சியாளர்கள் மேலும் அவர்களால் தங்களைக் கவனித்துக் கொள்ள முடியவில்லை. மறுபுறம், அவர்கள் தன்னலமற்றவர்கள், தங்கள் நண்பர்களின் நண்பர்கள் மற்றும் நேர்மையானவர்கள் என்று சொல்ல வேண்டும்.

எண்னிட்டிப் எண் 3: வெற்றியாளர்

இவர்கள் மிகவும் தன்னம்பிக்கை மற்றும் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்றவர்கள். லட்சியம் எல்லா நேரங்களிலும் உள்ளது மற்றும் சுயமரியாதை மிகவும் அதிகமாக உள்ளது. அவர்கள் தங்கள் உருவத்தைப் பற்றி தொடர்ந்து கவலைப்படுபவர்கள் மற்றும் மற்றவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்று கவலைப்படுகிறார்கள். அவர்கள் மிகவும் போட்டித்தன்மையுள்ளவர்கள் மற்றும் அவர்கள் சிறந்தவர்களாக இருக்க விரும்புகிறார்கள்.

எண்னிட்டிப் எண் 4: தனிமனிதன்

அவர்கள் ஒதுக்கப்பட்ட மற்றும் மிகவும் அமைதியான மக்கள். இருப்பினும், அவர்கள் மற்றவர்களுடன் பச்சாதாபம் கொள்ள நிர்வகிக்கிறார்கள் மற்றும் அவர்கள் செய்வதில் மிகவும் ஆக்கப்பூர்வமாக இருக்க முடியும்.

என்னேகிராம்-குழந்தைகள்

எண்னிட்டிப் எண் 5: ஆராய்ச்சியாளர்

அவர்கள் மிகவும் ஆர்வமுள்ளவர்கள், சுதந்திரமானவர்கள் மற்றும் பொதுவாக கடுமையான பிரச்சனைகளைக் கொண்டுள்ளனர். மற்றவர்களுடன் தொடர்பு கொள்ளும்போது.

எண்னிட்டிப் எண் 6: விசுவாசம்

அவர்கள் மிகவும் கடின உழைப்பாளி மற்றும் பொறுப்பான மக்கள். அவர்கள் தீவிர பாதுகாப்பு மற்றும் நம்பிக்கை சிக்கல்களையும் சந்திக்க நேரிடும்.

எண்னிட்டிப் எண் 7: ஆர்வலர்

நம்பிக்கையான, நடைமுறை மற்றும் உற்பத்தித்திறன் கொண்ட மக்கள் இந்த வகைக்குள் விழுகின்றனர். அவர்கள் பல விஷயங்களை மறைக்க விரும்புகிறார்கள், இது அவர்களை மிகவும் ஒழுங்கற்றதாக ஆக்குகிறது. மிகவும் மனக்கிளர்ச்சி கொண்டவர்களாக இருந்தாலும், அவர்கள் எல்லா வகையிலும் மிகவும் நன்றியுள்ளவர்கள்.

எண்னிட்டிப் எண் 8: சவால் செய்பவர்

அவர்கள் மிகவும் தன்னம்பிக்கை, பாதுகாப்பு மற்றும் பெருமைமிக்க மக்கள்.. அவர்கள் தங்கள் உடனடி சூழலின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் மக்களுக்கு வாழ்க்கையை மேம்படுத்த முயற்சி செய்கிறார்கள்.

எண்னிட்டிப் எண் 9: சமாதானம் செய்பவர்

இந்த வகையானது தாழ்மையான மற்றும் இணக்கமான நபர்களை உள்ளடக்கியது. அவர்கள் பிரச்சினைகளை முடிவுக்கு கொண்டுவர விரும்புகிறார்கள் மக்களை ஒன்றிணைக்கும் போது அவர்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட திறன் உள்ளது. அவர்கள் மோதல்களிலிருந்து தப்பி ஓடுகிறார்கள், எனவே இந்த மக்களுடன் வாதிடுவது கடினம்.

நிச்சயமாக, என்னேகிராம் என்பது ஒரு சிகிச்சைக் கருவி மனிதர்கள் கொண்டிருக்கும் பல்வேறு வகையான ஆளுமைகளைப் புரிந்து கொள்ளவும், புரிந்துகொள்ளவும் உதவுகிறது. என்னேகிராமிற்கு நன்றி, ஆளுமையை உருவாக்கும் காரணிகளையும், அதை சிதைக்கக்கூடிய அழிவு வடிவங்களையும் தீர்மானிக்கவும் தெரிந்து கொள்ளவும் முடியும்.

என்னேகிராம் மக்களுக்கு தனிப்பட்ட அளவில் வளரவும் மற்றவர்களுடன் சமூக உறவுகளை மேம்படுத்தவும் திறனை வழங்குகிறது. என்னேகிராம் ஆனது என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள் 9 வகைகளில் ஒரு நபர் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆளுமை வகைகளை ஒத்துள்ளது.


கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

 1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
 2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
 3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
 4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
 5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
 6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.