கெஸ்டால்ட் சிகிச்சை என்றால் என்ன?

முழுக்காட்சி

கெஸ்டால்ட் சிகிச்சை என்று அழைக்கப்படுகிறது, இது ஒரு உளவியல் நடைமுறையாகும், இது நபரின் வளர்ச்சி மற்றும் நிகழ்காலத்தில் வாழும் திறனை மீட்டெடுப்பதில் கவனம் செலுத்துகிறது. இந்த சிகிச்சையானது மனிதனை மூன்று பகுதிகளைக் கொண்ட ஒரு பொருளாகக் கருதுகிறது: உடல், மனம் மற்றும் ஆன்மா. மனிதனின் மூன்று பகுதிகளின் சமநிலையின் மூலம் நல்வாழ்வும் மகிழ்ச்சியும் அடையப்படும்.

அடுத்த கட்டுரையில் நாங்கள் உங்களுடன் இன்னும் விரிவாகப் பேசுவோம் கெஸ்டால்ட் சிகிச்சை.

கெஸ்டால்ட் சிகிச்சையின் தோற்றம்

கெஸ்டால்ட் சிகிச்சையானது 1950 களில் ஃபிரிட்ஸ் பெர்ல்ஸ், லாரா பெர்ல்ஸ் மற்றும் பால் குட்மேன் ஆகியோரால் உருவாக்கப்பட்ட மனிதநேய உளவியலில் அதன் வேர்களைக் கொண்டுள்ளது. இந்த சிகிச்சையானது மனமும் உடலும் ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்டுள்ளது என்ற கருத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது, மேலும் அனுபவத்தின் முழுமையின் முக்கியத்துவத்தில் கவனம் செலுத்துகிறது. ஒவ்வொரு தனிநபரின் தனித்துவத்தையும் தழுவுவதன் மூலம், கெஸ்டால்ட் சிகிச்சையானது சுய-பொறுப்பை மேம்படுத்துகிறது மற்றும் நபரின் தரப்பில் விழிப்புணர்வு.

கெஸ்டால்ட் சிகிச்சையின் அடிப்படைக் கொள்கைகள்

நிகழ்காலத்தின் முக்கியத்துவம்

கெஸ்டால்ட் சிகிச்சையானது, கடந்த காலத்திற்கோ அல்லது எதிர்காலத்திற்கோ வழிதவறிச் செல்வதற்குப் பதிலாக, நபர் நிகழ்காலத்தில் முழுமையாக கவனம் செலுத்துவதற்கு எல்லா நேரங்களிலும் முயல்கிறது. நீங்கள் அனுபவிப்பதைப் பற்றி முழுமையாக அறிந்துகொள்வதாகும். இங்கே மற்றும் இப்போது. இதைச் செய்வதன் மூலம், நல்வாழ்வைப் பாதிக்கக்கூடிய நடத்தை, எண்ணங்கள் மற்றும் உணர்ச்சிகளின் வடிவங்களை நீங்கள் கண்டறியலாம்.

நோயாளிக்கும் சிகிச்சையாளருக்கும் இடையிலான உறவு

கெஸ்டால்ட் சிகிச்சையில், சிகிச்சையாளருக்கும் நபருக்கும் இடையிலான உறவு அவசியம். இது ஒரு பாதுகாப்பான இடமாகும், இதில் நோயாளி எந்த தீர்ப்பும் இல்லாமல் தங்கள் எண்ணங்களையும் உணர்வுகளையும் ஆராய முடியும். சிகிச்சையாளர் ஒரு உண்மையான வழிகாட்டியாகச் செயல்படுகிறார், சுய-ஆராய்வை எளிதாக்குகிறார் மற்றும் நோயாளியின் தனிப்பட்ட வளர்ச்சியைக் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய வடிவங்களைப் பற்றி அறிந்துகொள்ள உதவுகிறார்.

கெஸ்டால்ட் சிகிச்சை நுட்பங்கள்

கெஸ்டால்ட் சிகிச்சையானது எண்ணற்ற நுட்பங்களையும் ஆக்கப்பூர்வமான சோதனைகளையும் பயன்படுத்தி பல்வேறு உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்தவும் புரிந்துகொள்ளவும் உதவுகிறது. காலி நாற்காலிகளைப் பயன்படுத்துவதில் இருந்து சில சூழ்நிலைகளை நாடகமாக்குதல், இந்தக் கருவிகள் அனைத்தும் நபரின் பல்வேறு அம்சங்களையும் மற்றவர்களுடனான அவர்களின் உறவுகளையும் ஆராய உங்களை அனுமதிக்கும்.

மூடு சுழற்சிகள்

கெஸ்டால்ட் சிகிச்சையில், சுழற்சிகளை மூடுவதற்கும் நிலுவையில் உள்ள மோதல்களைத் தீர்ப்பதற்கும் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது. இது சில கடந்த கால அனுபவங்களை எதிர்கொள்வது மற்றும் நிறைவு செய்வது, தீர்க்கப்படாத நினைவுகளில் சிக்கியிருக்கும் ஆற்றலை வெளியிடுவது ஆகியவை அடங்கும். இதையெல்லாம் செய்வதன் மூலம், நபர் தன்னை முழுமையாக விடுவிக்க முடியும். நிகழ்காலத்தில் முழுமையாக வாழ வேண்டும் மேலும் நனவான எதிர்காலத்தை உருவாக்கவும்.

பொறுப்பு

கெஸ்டால்ட் சிகிச்சையின் மற்றொரு சிறப்பியல்பு என்னவென்றால், அது நபரின் சுய-பொறுப்பை ஊக்குவிக்கிறது, பொறுப்பை ஏற்க ஊக்குவிக்கிறது. தேர்தல் மற்றும் நடவடிக்கைகள் இரண்டும். இதைச் செய்வதன் மூலம், ஆழமான மதிப்புகள் மற்றும் ஆசைகளுக்கு இடையில் இருக்கும் சீரமைப்புக்கு நன்றி, நபர் மிகவும் உண்மையான வழியில் வாழ முடியும்.

அனைத்து அம்சங்களின் ஒருங்கிணைப்பு

கெஸ்டால்ட் சிகிச்சையானது சம்பந்தப்பட்ட நபரின் நிழல்கள் மற்றும் விளக்குகள் இரண்டையும் சம பாகங்களில் தழுவும். இது முழுமையாக ஒருங்கிணைத்தல் பற்றியது நபரின் அனைத்து பகுதிகளும், தெரியாதவை கூட. இந்த அனைத்து அம்சங்களையும் ஏற்றுக்கொண்டு புரிந்துகொள்வதன் மூலம், ஒரு நபர் ஒருமைப்பாடு மற்றும் நம்பகத்தன்மையை ஊக்குவிக்கும் சுய-கண்டுபிடிப்பின் பயணத்தை முழுமையாகத் தொடங்குவார்.

கெஸ்டால்ட் சிகிச்சையை அன்றாட வாழ்க்கையில் கொண்டு வருதல்

கெஸ்டால்ட் சிகிச்சையின் கொள்கைகளைப் பயன்படுத்துவதற்கு நீங்கள் ஒரு சிகிச்சை அமர்வில் இருக்க வேண்டியதில்லை. அன்றாட வாழ்க்கையில். எந்த நேரத்திலும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் மனநிறைவு, சுய கவனிப்பு மற்றும் விழிப்புணர்வு பயிற்சி செய்யலாம். இந்த நடவடிக்கைகள் அனைத்தும் கேள்விக்குரிய நபரின் நல்வாழ்விலும் மகிழ்ச்சியிலும் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.

கெஸ்டால்ட் சிகிச்சை

கெஸ்டால்ட் சிகிச்சையின் குறிக்கோள்கள்

ஜெஸ்டால்ட் சிகிச்சையானது எந்த நேரத்திலும் மக்கள் தங்கள் அன்றாட வாழ்வில் பிரச்சனைகள் ஏற்படுவதைத் தடுப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டிருக்கவில்லை. இந்த பிரச்சனைகளை தீர்க்க ஒரு நபர் கற்றுக்கொள்வது மற்றும் அதைத் தேடுவது தனிப்பட்ட அளவில் வளர முடியும். அதனால்தான் இந்த வகை சிகிச்சையின் முக்கிய நோக்கம் முதிர்ச்சியடைந்து வளருவதைத் தவிர வேறில்லை.

இதற்கு, தனிநபர் நிகழ்காலத்தில் இருப்பதைக் கற்றுக்கொள்வது அவசியம். இது ஒரு விலையைச் செலுத்துவதை உள்ளடக்கும்: அந்தத் தருணத்தை நேருக்கு நேர் எதிர்கொள்ளும் விரக்தி. இனிமையான மற்றும் விரும்பத்தகாத சூழ்நிலைகளை எவ்வாறு ஏற்றுக்கொள்வது என்பதை நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும். மேற்கூறிய ஏற்பு ஒரு நபர் தற்போதைய யதார்த்தத்தை அறிந்திருந்தால் மட்டுமே இது நிகழும்.

எனவே கெஸ்டால்ட் சிகிச்சை இது கடந்த காலத்தில் அதிக கவனம் செலுத்துவதில்லை. இது நடந்தால், சொல்லப்பட்ட கடந்த காலம் ஒரு நபரை எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்வதும், சுய அறிவுப் பணியைச் செய்ய முடியும்.

terapia

கெஸ்டால்ட் சிகிச்சை ஒரு நபருக்கு எவ்வாறு உதவுகிறது

இந்த வகையான சிகிச்சை பல்வேறு செயல்முறைகளில் உதவுகிறது:

 • பதட்டம் மற்றும் மனச்சோர்வு வழக்குகள்.
 • உணர்ச்சி சார்ந்திருத்தல் ஜோடியை நோக்கி.
 • படிகள் முக்கியமான மாற்றம்.
 • பயந்தவர் பயங்கள்.
 • குறைந்த சுய மரியாதை அல்லது நம்பிக்கை இல்லாமை.
 • Adicciones.
 • நெருக்கடி உறவில்.
 • ஒருவரின் மரணம் நேசித்த நபர்.

கெஸ்டால்ட் சிகிச்சையானது ஒரு பாதுகாப்பான இடத்தை வழங்குகிறது, அதில் நபர் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்ளவும், தன்னை அறிந்து கொள்ளவும் முடியும். இதற்கு நன்றி நீங்கள் அடைய முடியும் சில நல்வாழ்வு மற்றும் மகிழ்ச்சி. சிகிச்சை அமர்வுகளில், நோயாளி தன்னைப் பற்றி அறிந்து கொள்ளும்போது தன்னை வெளிப்படுத்த முடியும். அறிவாற்றல், உணர்ச்சி மற்றும் உடல்ரீதியான அணுகுமுறைகளை ஒருங்கிணைப்பதன் மூலம் இவை அனைத்தும் அடையப்படும்.

சுருக்கமாக, கெஸ்டால்ட் சிகிச்சையானது ஒரு குறிப்பிட்ட மதிப்பீட்டு கருவி இல்லாததற்காக நிறைய விமர்சிக்கப்பட்டது. இருப்பினும், மற்ற வகையான சிகிச்சைகள் போலல்லாமல், கெஸ்டால்ட் சிகிச்சையின் வலுவான புள்ளி என்பதே நிகழ்காலத்தின் மையக்கருமாகும் மற்றும் விழிப்புணர்வு, என்ன இருந்திருக்க முடியும் என்பதில் கவனம் செலுத்துவதை விட. எனவே, கெஸ்டால்ட் சிகிச்சையானது, எந்த நேரத்திலும் அதை மதிப்பிடாமல், ஒரு நபர் யதார்த்தத்தை அப்படியே வாழ முடியும் என்பதில் கவனம் செலுத்துகிறது. இதை அடைய, சுய அறிவு, ஏற்றுக்கொள்வது மற்றும் இங்கே இப்போது இருப்பது போன்ற அன்றாட அம்சங்களில் வேலை செய்வது அவசியம்.


கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

 1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
 2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
 3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
 4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
 5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
 6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.