advertising
Alamin mong sabihin na hindi

Marunong magsabi ng hindi

Ang pag-alam kung paano tumanggi sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga limitasyon sa ibang tao nang hindi kinakailangang saktan sila, sa pamamagitan lamang ng pagpapakita ng ating pagtanggi sa isang bagay...

45 salamat parirala

“Isinilang nang husto ang magpasalamat” sabi ng tanyag na salawikain, at ito ay isang napakadakilang katotohanan na hindi natin dapat kalimutan...