publicitet
Nauči reći ne

Znajte reći ne

Znati reći ne postavljanjem granica prema drugim ljudima bez potrebe da ih povrijedimo, samo pokazujući svoje odbijanje nečega...