Hoa nhài Murga

Bằng Tâm lý học của Đại học Complutense của Madrid. Chuyên gia về Can thiệp Hệ thống (ITAD Systemic, Madrid). Chuyên gia Trị liệu Tâm lý Xuyên Văn hóa (Terapias Sin Fronteras, Madrid). Chứng chỉ về Trị liệu Chiến lược, Liệu pháp Thôi miên và Thôi miên Ericksonian, Tâm lý học Gestalt và Somatic (Viện Nghiên cứu Tâm thần, Palo Alto). Chứng chỉ "Khoa học về ý chí" (Đại học Stanford, Palo Alto). Đang học thạc sĩ chuyên ngành “Tâm lý học tư vấn tập trung trong Tâm lý học soma”.