annonsering

45 takkefraser

«Det er godt født å være takknemlig» sier det populære ordtaket, og det er en veldig stor sannhet som vi ikke bør glemme...